Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 14 września 2016 - 23 września 2016
Sztygarka

X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej


Jubileuszowa edycja Konkursu adresowana jest do adeptów sztuki instrumentalnej w specjalnościach:

Flet
Trąbka
Wiolonczela

Konkurs odbędzie się w całości w Pałacu Kultury Zagłębia, w następujących terminach:

14.09.2016 r. - Koncert Inauguracyjny
15 – 16.09.2016 r. - I etap przesłuchań
17 - 19.09.2016 r. - II etap przesłuchań
21 -22.09.2016 r. - III etap przesłuchań
23.09.2016 r. - Uroczyste wręczenie nagród oraz Koncert Laureatów

X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka organizowany jest przez Pałac Kultury Zagłębia, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która sprawuje także opiekę merytoryczną nad wydarzeniem.
UWAGA!

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na formularzu zgłoszenia, wypełnionym czytelnie drukowanymi literami, w terminie do 15.06.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Urząd Miejski – Wydział Promocji, Kultury i Sportu
ul. Graniczna 21
41- 300 Dąbrowa Górnicza

tel.+ 48 32 295 67 98, + 48 32 295 68 96
fax + 48 32 295 69 51
e- mail: zpielgrzym@dabrowa-gornicza.pl

Do pobrania/materials:

Formularz zgłoszeniowy / application form
Regulamin / competition rules
Program Konkursu / The Competition Programme

Więcej informacji na oficjalnej stronie Konkursu.


Data
14.09.2016 08:00
- 23.09.2016 18:00
Położenie
w centrum miasta
Region turystyczny
Inny
Adres

Kontakt
www: www.palac.art
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń