Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 2 lipca 2016 - 3 lipca 2016

Szlachecka Zawierucha na Zamku w Ogrodziencu


XVII w. fes­tyn his­to­ryczny osad­zony w cza­sach potopu szwedzkiego i pow­stań koza­c­kich. Obo­zowiska his­to­ryczne, nauka tańców dawnych, poje­dynki na szable, scenki rodza­jowe i konkursy dla pub­liczności. Pokazy konne najlep­szej ówcześnie for­ma­cji wojskowej – Husarii oraz wid­owiskowa bitwa o zamek.


02.07.2016 — Sob­ota
12.00 – 12.30
Rozpoczę­cie turnieju– przy­wi­tanie gości
12.30 – 13.00
Pokaz tańców dwors­kich w wyko­na­niu Zespołu Tańca Dawnego
13.00 – 14.30
„Sokole Oko” – Turniej łuczniczy szlachty i szlachcianek
14.30 – 15.00
Prezen­tacja umiejęt­ności powodowa­nia koniem „Dama Pik i Dama Karo”
15.00 – 16.00
Turniej bojowy o „Szablę Bon­era” — do pier­wszej krwi
16.00 – 17.00
„Jak to dawniej bywało…” – turniejowe prezen­tacje scenek z życia szlachty
17.00 – 17.40
Pokaz konny sprawności lisow­czyków w wyko­na­niu Grupy Kon­nej Dextrarius
17.40 – 18.00
Autorska prezen­tacja „Ubiory staropol­skie a moda zachodnia”
18.00 – 19.00
Bitwa o zamek cz.1 OBLĘŻENIE


03.07.2016 — Niedziela
11.00 – 11.30
Przy­wi­tanie oraz rozpoczę­cie drugiego dnia zma­gań turniejowych
11.30 – 12.30
Finał turnieju łuczniczego szlachty „Sokole Oko”
12.00 – 13.00
Bitwa o zamek cz.2 WIELKIE STARCIE
13.00 – 14.00
Pokaz tańców dwors­kich wraz z nauką tańca dla publiczności
14.00 – 15.00
Konkurs his­to­ryczny -„ Zamek Ogrodzie­niecki w XVII w”
15.00 – 16.00
Finał Turnieju Bojowego o „Szablę Bon­era”- do pier­wszej krwi
16.00 – 16.30
Autorska prezen­tacja „Co dziś wiemy o husarii ?”
16.30 – 17.00
Pokaz fech­tunku biała bronią i opowieści o exer­cunku XVII w
17.00 – 18.00
Pokaz ciężkozbro­jnej HUSARII – w wyko­na­niu Grupy Kon­nej „Dextrarius”
18.00
Zakończe­nie


Bilety w cenie:
zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego + udział w imprezie
„Szlachecka Zaw­ierucha” — 17zł/​os normalny
zwiedzanie Zamku Ogrodzie­nieck­iego + udział w imprezie
„Szlachecka Zaw­ierucha” — 12zł/​os ulgowy


Data
02.07.2016 12:00
- 03.07.2016 18:00
Położenie
w centrum miasta
Region turystyczny
Jura Krakowsko-Częstochowska
Adres
plac
Podzamcze
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń