Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 4 czerwca 2016

VI Otwarte Mistrzostwa Szczyrku w Piłce Nożnej


Stowarzyszenie "Młodzi dla Szczyrku" zaprasza do wzięcia udziału w VI Otwartych Mistrzostwach Szczyrku w Piłce Nożnej!!!

TERMIN: 04.06.2016r. godz. 9.00 – boisko COS OPO SZCZYRK

DLA DRUŻYN PRZEWIDZIANE NAGRODY ORAZ POCZĘSTUNEK!

UDZIAŁ BEZPŁATNY!!!

DRUŻYNY 7 OSOBOWE – UWAGA – SZCZEGÓŁY ZAWODÓW W REGULAMINIE!!!

ZAPISY PRZYJMOWANE BĘDĄ W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ DO DNIA 25 MAJA 2016r. ORAZ NA KONCIE FB MŁODZI DLA SZCZYRKU LUB POD ADRESEM EMAIL: mlodzidlaszczyrku@interia.pl

 

W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ:

- nazwę drużyny,

- ilość zawodników drużyny z wyszczególnieniem nazwisk zawodników zamieszkałych na terenie Szczyrku zgodnie z Regulaminem Zawodów,

- imię i nazwisko oraz nr telefonu kapitana drużyny.

Organizator: Stowarzyszenie „Młodzi dla Szczyrku”, Komisja Kultury Sportu Turystyki i Promocji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Zawodów:

- skład drużyny może liczyć w sumie max. 10os., (6 w polu + 1 bramkarz), przy czym

w składzie drużyny musi być min. 2 mieszkańców Szczyrku i podobnie grających w polu min. 2 mieszkańców Szczyrku, podstawą weryfikacji będzie miejsce zameldowania (na podstawie dokumentu tożsamości),

- uczestnicy niepełnoletni obowiązani są przedłożyć organizatorowi zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach na własną odpowiedzialność,

- każdy z uczestników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zaś organizator biorących w nim udział nie ubezpiecza,

- każdą drużynę zgłasza i reprezentuje kapitan,

- zapisy składa się w punkcie Informacji Turystycznej w Szczyrku,

- w zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, kapitana, jego nr telefonu, wymienić mieszkańców Szczyrku, którzy zostaną zweryfikowani w dniu zawodów,

- każdy kapitan zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawodów do godz. 9.00 potwierdzić udział zgłoszonej drużyny pod rygorem wykluczenia z turnieju,

- kategoria wiekowa – OPEN,

- każdy uczestnik może grać tylko w jednej drużynie,

- system rozgrywek zależy od ilości zgłoszonych drużyn:

a) grupowy i pucharowy,

b) pucharowy – organizator zastrzega sobie prawo do zmian w systemie rozgrywek przed rozpoczęciem turnieju,

- mecz – 2 połowy po ok. 7min, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do zmian w systemie rozgrywek przed rozpoczęciem turnieju,

- wynik remisowy po dwóch połowach skutkuje:

• I serią – 5 rzutów karnych dla każdej drużyny, jeśli nie przyniesie rozstrzygnięcia

• II seria – po 1 rzucie karnym dla każdej drużyny, do momentu przewagi jednobramkowej drugiej drużyny,

- obuwie – korki typu „lanki",

- nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.

 

Organizator w szczególnych przypadkach i po akceptacji kapitanów wszystkich biorących w turnieju drużyn dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień regulaminu!

 

Limit drużyn biorących udział w zawodach to to max. 8-10 zespołów, więc kto pierwszy ten lepszy :)

 

Zapraszamy:)


Data
04.06.2016
Położenie
w centrum miasta
Region turystyczny
Beskid Śląski
Adres

Szczyrk
Kontakt
email: it@szczyrk.pl
www: www.lato.szczyrk.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń