Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 10 maja 2016

IV Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodziezy


Gminny Ośrodek Kultury wychodząc naprzeciw wychowaniu kulturalnemu oraz artystycznemu dzieci i młodzieży, organizuje IV Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących. Festiwal ten ma pozwolić dzieciom i młodzieży na spotkanie z kulturą, wychowaniem artystycznym, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami oraz opiekunami grup. Cenne uwagi oraz wskazówki, których będzie można oczekiwać od Jury mogą być inspiracją do dalszych działań twórczych.
Jesteśmy przekonani, że działania te wpiszą się w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że Festiwal spełni Państwa oczekiwania i będziemy gościć w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie zespoły, solistów oraz ich opiekunów z Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

CEL IMPREZY
stworzenie możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i talentów przez dzieci i młodzież
promowanie młodych talentów w obszarach muzycznych
integracja rodzin oraz dzieci i młodzieży z Gmin sąsiadujących
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi oraz młodzieżowymi zespołami
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą
ZASADY UCZESTNICTWA
W festiwalu biorą udział zespoły działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych Gminy Lelów oraz Gmin sąsiadujących: Gminy Irządze, Janów, Koniecpol, Niegowa, Przyrów, Kroczyce oraz Szczekociny.
W festiwalu mogą wziąć również udział soliści oraz duety wokalne z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo – wychowawczych w powyższych gminach.
Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) należy przesłać do dnia 29 kwietnia 2016 r. na poniższy adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
42 -235 Lelów ul. Szczekocińska 31
z dopiskiem IV Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

KATEGORIE / TERMINY

I. ZESPOŁY MUZYCZNE ( instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, taneczne)
- Zespoły Muzyczne Przedszkoli
- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy I - III
- Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Zespoły Muzyczne Szkół Gimnazjalnych
- Zespoły Muzyczne Szkół Ponadgimnazjalnych
- Zespoły Muzyczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
- Zespoły Taneczne Przedszkoli
- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy I - III
- Zespoły Taneczne Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Zespoły Taneczne Szkół Gimnazjalnych
- Zespoły Taneczne Szkół Ponadgimnazjalnych
- Zespoły Taneczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej

Zespół instrumentalny prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące np. nagłośnienia

II. SOLIŚCI
- Wokaliści Przedszkoli
- Wokaliści Szkół Podstawowych klasy I - III
- Wokaliści Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Wokaliści Szkół Gimnazjalnych
- Wokaliści Szkół Ponadgimnazjalnych
- Wokaliści Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
Solista prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące np. nagłośnienia oraz typu podkładu muzycznego (płyta, pen driver, podkład na żywo)

III. DUETY WOKALNE
- Duety Przedszkoli
- Duety Szkół Podstawowych klasy I - III
- Duety Szkół Podstawowych klasy IV - VI
- Duety Szkół Gimnazjalnych
- Duety Szkół Ponadgimnazjalnych
- Duety Placówek Oświatowo – Wychowawczych w kategoriach jak powyżej
Duety prezentują jeden utwór o dowolnej tematyce. Łączny czas trwania występu nie powinien przekraczać 5 minut. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać szczegółowe informacje dotyczące np. nagłośnienia oraz typu podkładu muzycznego (płyta, pen driver, podkład na żywo)


Termin wstępnych przesłuchań 10 maja 2016 r. godzina 9:00
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

OCENA
Jury Festiwalu Artystycznego przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartości wychowawcze, dobór repertuaru, oryginalność formy, dykcje, emisje głosu, inscenizację, scenografię, ruch sceniczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
Jury może przyznać nagrody I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
Statuetki dla laureatów Festiwalu ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie
Komisja przyzna dyplomy oraz nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu
Jury wytypuje najlepszych solistów oraz zespoły które zaprezentują się na IV Finale Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży dnia 05 czerwca 2016 r.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Dokładna godzina oraz plan przesłuchań zostanie podany telefonicznie do placówki delegującej uczestników.
Koncert Laureatów wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się 05 czerwca2016 r. podczas Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dziecka, na placu szkolnym w Lelowie.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizator nie zwraca kosztów podróży

Regulamin oraz karta zgłoszenia, a także wszelkie informacje dostępne na www.goklelow.pl

 


Data
10.05.2016 10:00
- 10.05.2016 16:00
Położenie
w centrum miasta
Adres

Lelów
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń