Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 13 grudnia 2018 - 14 grudnia 2018
Cieszyn

Musical pt : " Wesołych Świąt "


O spektaklu słów kilka :
Widowisko muzyczne jest instrumentem profilaktyki uzależnienia od alkoholu z napiętnowaniem przemocy w rodzinie i agresji współtowarzyszącej piciu oraz dotyka problemu narkomanii. Przez ukazanie życia z alkoholem i tragicznych skutków takiego wyboru spektakl tworzy indywidualną strategię profilaktyczną, opartą o emocje i wiedzę o konsekwencjach picia. Ukazuje dramat rodziny i jednostki żyjącej z problemem alkoholowym, traktowanym jako choroba i zalążek patologii ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z drugiej strony spektakl pokazuje atrakcyjność wyboru życia trzeźwego.


Przygotowanie całego przedsięwzięcia teatralno- profilaktycznego ma uzmysłowić czym jest nałóg, jakie mechanizmy nim rządzą oraz gdzie należy szukać pomocy w przypadku uzależnień.
W czasie wyjścia do teatru na spektakl ( premiera grudzień 2018 r – teatr A. Mickiewicza w Cieszynie) młodzi ludzie poznają na żywo problemy człowieka współczesnego, uwikłanego w alkoholizm i narkomanię, który płaci wysoką cenę za wyparcie się życia bez nałogów. Projekt ten to PaT ( profilaktyka a Teatr) realizowany w siedzibie zespołu PeDeBe ( Cieszyn ul Bobrecka 27) prowadzonego przez Fundację Ster. Uwieńczeniem szeregu warsztatów aktorskich, tanecznych i wokalnych będzie widowisko muzyczne pt: „ Wesołych Świąt „ nad całością , którego pracuje wykwalifikowana kadra w poszczególnych pionach : aktorstwo, taniec, wokal. Spektakl buduje liczna grupa wielopokoleniowa tj. ponad 60-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów i dorosłych. Działania mają charakter cyklu trzy miesięcznego zakończonego realizacją musicalu. Adresatem zadania publicznego jest również rzesza cieszyńskiej młodzieży, która po drugiej stronie sceny w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie w grudniu 2018r obejrzy musical, jako cieszyńską kampanię przeciwko alkoholizmowi i narkomanii.

13.12 - godz. 9:00 oraz 11:00

14.12 - godz. 9:00 oraz 18:30


Data
13.12.2018 09:00
- 14.12.2018 18:30
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk Cieszyński
Adres
ulica Cieszyn, Plac Teatralny 1
43-400 Cieszyn
Kontakt
tel. 33 858 16 52
email: teatr.cieszyn@gmail.com
www: www.teatr.cieszyn.pl/repertuar/musical-pt-wesolych-swiat
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń