Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 25 września 2018
Sztygarka

PUMA 2018 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej


Na scenie zaprezentują swoją twórczość artystyczną mieszkańcy m.in. Częstochowy, Świętochłowic, Raciborza, Lelowa, Ostrówka, Cieszyna i Dąbrowy Górniczej. Zobaczymy przedstawienia teatralne i taneczne, kameralny chór, formacje muzyczne i inne.

Cele przeglądu:

propagowanie i promocja twórczości artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej
zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych i solistów
rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką
pielęgnowanie tradycji ludowych
oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej
kształtowanie charakterów artystów poprzez zdrowe współzawodnictwo
umożliwienie konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów
doskonalenie pracy artystycznej zespołów
szeroko pojęta integracja społeczna
możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie
podniesienie samooceny

25 września, g. 9:00 - część artystyczna
26 września, g. 9:30 - konferencja

Konferencja naukowa Senior pełnoprawnym obywatelem Unii Europejskiej
W sprawie udziału w konferencji prosimy kontaktować się pod nr tel. 32 264 23 23 wew. 122.

Program konferencji
część I, g. 9:30

Polityka społeczna wobec osób starszych: bezpieczeństwo - uczestnictwo - solidarność. Aktywność psychospołeczna seniora - mgr Krystyna Męcik
Budowanie nowego modelu opieki długoterminowej w Unii Europejskiej - dr Iwona Kowalska
Samoleczenie i wielolekowość u osób w starszym wieku - mgr Joanna Świerczek

przerwa kawowa 11.00 – 11.30

część II, g. 11:30

Jestem tutaj, zapomniałem - praca z seniorami z chorobami neurodegeneracyjnymi, w szczególności z chorobą Alzheimera - mgr Edyta Kapuścik
Co nam w duszy gra..., czyli arteterapia jako możliwość wyrażenia siebie w procesie twórczym i początek zmiany - mgr Joanna Rodak
Ageism w ochronie zdrowia - stereotypy, uprzedzenia, fakty - mgr Katarzyna Wąchała-Glinka

 

Organizator: Dom Pomocy Społecznej Pod Dębem w Dąbrowie Górniczej


Data
25.09.2018 09:00
- 25.09.2018 15:30
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Jura Krakowsko-Częstochowska
Adres

Dąbrowa Górnicza
Kontakt
www: www.palac.art.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń