Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 18 lipca 2018 - 9 września 2018
RCIT Katowice

"Aktorzy" wystawa fotografii Sergiusza Sachno w Galerii Pustej


Wystawa powstawała w latach 1978–1988.
Unifikacja światła i tła umożliwiała mi, a następnie widzowi prowadzenie porównań, weryfikowania dotychczasowych wyobrażeń i odkrywanie nieznanych dotychczas twarzy aktora.
Powszechnie się uważa, że zasadnicza funkcja fotograficznego portretu aktora jest banalna.
Chodzi o fotosy mające charakter reklamowy, wysyłane do różnego rodzaju agencji
i zespołów filmowych albo rozwieszane w foyer teatrów.
Jeśli jednak spojrzeć na prywatne portrety aktorów, które zasługują na miano artystycznej fotografii, to ich swoista poetyka i ich rzeczywista funkcja okażą się bardziej złożone. Z jednej strony aktorzy należą do ludzi najczęściej fotografowanych. Ogląda się ich zdjęcia w dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach. Z drugiej strony stosunkowo rzadko można zobaczyć naprawdę wystudiowane, opracowane
i przemyślane portrety.
Co jednak najistotniejsze - aktorzy teatralni przeważnie są fotografowani podczas gry, kiedy wcielają się w jakąś postać, kiedy w jakiejś przynajmniej części - przestają „być sobą”. I tutaj zaczyna się zasadniczy problem polegający na tym, że szczególnie trudno jest sportretować aktora jako „człowieka”, jako jego samego, a nie jako artystę, który coś tworzy. W tym szczególnym rodzaju sztuki, gdzie instrument i część tworzywa stanowi twarz, ciało, głos i osobowość psychiczna powstaje dylemat, rodzi się pytanie: co u aktora jest ważniejsze - czy to, co „osobiste”, wrodzone, wniesione, czy to, co „dodane” - technika, interpretacja, sprawność. Wydaje mi się, że ci naprawdę dobrzy, fascynujący aktorzy mają odwagę, żeby dać się sportretować.
A ci pozostali, mało ciekawi, udają i są jeszcze bardziej fałszywi niż „zwykli ludzie”.
To tylko kilka uwag, które mają na celu pokazanie jak skomplikowany psychologicznie
i estetycznie jest fotograficzny portret aktora. Ale może właśnie dlatego - jest tak ciekawy. W twarzach ludzi, którzy obrali sobie zawód polegający na tym, że mówią do nas i o nas ze sceny i ekranu, zawiera się też świadectwo czasu, obraz kolejnych pokoleń i epoki, piętno naszych wspólnych doświadczeń, nie tylko przeżytych, ale i wyrażonych, a na zdjęciu - zanotowanych i utrwalonych dzięki indywidualnej wrażliwości, psychologicznej wiedzy i intuicji fotografa.

Sergiusz Sachno - artysta fotograf portretu i aktu, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Sergiusz Sachno urodził się w Chinach. Ukończył liceum im. Stefana Czarnieckego w Szczecinie. Do marca 1968 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie filozofię
i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, którą ukończył w 1970 roku. Fotografią zajmuje się od 1972 roku. Prace swoje prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju oraz uczestniczył w wielu pokazach fotografii za granicą, m in. W Sydney, Tokio, Montrealu, Toronto, Pradze, Amsterdamie i Berlinie.

Ważniejsze wystawy indywidualne: Klimaty 1978; Menady 1980; Aktorzy 1988; Teatralna 1988; Femina mistica 1997; Cherchez la femme 1998; Nagi szept 2003; Gentile 2006.

Specjalizuje się w fotografii portretowej, teatralnej, mody i ogólnie reklamowej. Jest autorem licznych plakatów, okładek płytowych, książkowych i programów teatralnych. Był autorem wystawy Stulecie Polaków, eksponowanej w 1999 roku na Zamku Królewskim w Warszawie,
a następnie w wielu krajach europejskich oraz albumu pod tym samym tytułem. Jego autorstwa jest wystrój fotograficzny hotelu Hyatt w Warszawie. Był twórcą performance i działań okołoteatralnych. Fotografie publikuje w prasie zagranicznej, a także współpracował
z czasopismami "Film", "Kino", "Scena", "Twój Styl", "Pani", "Uroda" i wielu innych. W 1979 roku otrzymał od Jacques'a Chiraca Medal Miasta Paryża za fotografię, jest laureatem wielu nagród
i wyróżnień z całego świata. Od 1979 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie był aktywnym członkiem najwyższych władz. Zajmuje się pracą dydaktyczną w dziedzinie fotografii. Jest wykładowcą fotografii reklamowej w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Doktorat z fotografii w Państwowej w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Kurator: Katarzyna Łata

Na wernisaż zapraszamy 18 lipca o godzinie 18:00.

Wystawę można oglądać od 18 lipca do 9 września, Galeria Pusta, Katowice Miasto Ogrodów, plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.miasto-ogrodow.eu


Data
18.07.2018 11:00
- 09.09.2018 19:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Inne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
plac Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice
Kontakt
tel. 32 609 03 00
email: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www: miasto-ogrodow.eu
Uwagi
Galeria czynna od wtorku do niedzieli, w godzinach 11:00-19:00
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń