Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 17 czerwca 2018
olza

XXI Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy


 

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK”

Patronat honorowy: Burmistrz miasta Cieszyna p. Ryszard Macura Starosta Cieszyński p. Janusz Król Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Jacek Tyczkowski Wójt Gminy Goleszów p. Krzysztof Glajcar

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują w kaskach rowerowych oraz wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 17.06.2018r.o godz.10:00 Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków ul. Mostowa, sekretariat czynny od godz. 8:30. Przed startem będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania rowerów. Uwaga! zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Prowadzi Straż Miejska.

Meta: Gospodarstwo Agroturystyczne U Brzezinów Cisownica czynna od godz. 13:00 do 16:00. Na mecie zostaną rozegrane konkursy rekreacyjno-sportowe dla różnych grup wiekowych.

Zgłoszenia: Wcześniejsze zapisy od 04.06.2018 w Biurze Turystyki Kwalifikowanej „Ondraszek”, Oddziale PTTK „Beskid Śląski” ul. Głęboka 56 w godzinach urzędowania, dodatkowo w dniu imprezy od godz. 8:30- 9:30 w miejscu startu.

Wpisowe: 10 zł od osoby, dzieci do lat 10 tj. urodzone po 17.06.2008r. - 5 zł.

Świadczenia: pamiątka rajdowa, ciepły posiłek oraz herbata na mecie, ubezpieczenie i pomoc medyczna, prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

Nagrody:

dla „Rajdowej rodziny”
dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie”
dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu „Rajdowego Juniora”
dla „Rajdowych Seniorów”
dla Najliczniejszej grupy zorganizowanej
Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych.

Trasa: Przejazd w jedną stronę do 20 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje również powrót do miejsca zamieszkania.

Uwagi organizacyjne:

Przejazd w grupach 15 osobowych, różnymi trasami, w tempie turystycznym i pod opieką przewodników klubowych.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących grupy.
Istnieje możliwość samodzielnego pokonania trasy przy jednoczesnym udziale w rowerowej grze terenowej. Wówczas przejazd na własną odpowiedzialność przy bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu.
Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Ubezpieczenie: PZU, dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW

Rajd obędzie się dzięki finansowemu wsparciu urzędu miasta cieszyna oraz starostwa powiatowego w cieszynie.

Jedź z nami – bo warto!

W trakcie imprezy będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania naszych bicykli o co tak długo walczyliśmy. Przeprowadzi je Straż Miejska. Aby dostąpić tego zaszczytu należy jednak spełnić pewne warunki:

rower do oznakowania może przedłożyć osoba pełnoletnia (powyżej 18 lat);
należy przedłożyć dowód zakupu lub podpisać oświadczenie o własności;
należy podpisać oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych na ten cel;
należy mieć czysty, sprawny i wyposażony zgodnie z przepisami rower (światła z przodu i z tyłu, hamulec, dzwonek).

Zachęcam do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości.


Data
17.06.2018 10:00
- 17.06.2018 17:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Sportowe / Plenerowe / Inne
Region turystyczny
Śląsk Cieszyński
Adres
ulica Sportowa 1
Cieszyn
Kontakt
tel. 33 852-01-80
www: www.tkkondraszek.cieszyn.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń