Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 15 czerwca 2018 - 16 czerwca 2018
citwisla

Sztafeta rowerowa 100


Miejsce imprezy: Wisła Czarne
Organizator imprez: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem
Organizator - kontakt: 600819782

Sztafeta Rowerowa 100 z okazji upamiętnienia przez Polskę Niepodległości
Rajd o charakterze charytatywnym.
Wisła Czarne, 15/16 czerwca 2018 roku.

Trasę sztafety rowerowej stanowi pętla wokół Jeziora Czerniańskiego pokonywana 100 krotnie.

Start, meta a także zaplecze serwisowe i biuro zawodów zlokalizowane będą na działce przy nieczynnej restauracji „Fojtula”.

Sztafeta będzie się odbywała w ruchu ulicznym i będzie zabezpieczona przez odpowiednie służby.

 

REGULAMIN:

„Sztafeta Rowerowa 100” – Wyścig wokół Jeziora Czerniańskiego z okazji jubileuszu 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości

Cel: Upamiętnienie jubileuszu 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości, a celem charytatywnym jest zebranie środków na leczenie Przemka Bujoka z Ustronia cierpiącego na a-HUS
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem.
Miejsce i trasa: Wyścig odbędzie się w Wiśle-Czarne na pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.
Termin: Zawody odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku.
Zgłoszenia: Zgłoszenie drużyny polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie: www.sztafetarowerowa100.pl oraz wniesienie opłaty startowej w wys: 10 zł za dziecko do 12 roku życia; 30 zł za zawodnika powyżej 12 lat. Opłata startowa płatna przelewem na konto Parafii EA w Wiśle-Czarnem. Wpłatę należy uiścić za cała drużynę, podając nazwę drużyny, ilość osób i miasto. Opłatą startową za dzieci biorące udział w zawodach dziecięcych należy uiścić w odrębnym przelewie. W zgłoszeniowym jako pierwszego należy podać kapitana drużyny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2018 r.
Uczestnicy: Uczestnikiem sztafety może być każdy, kto chce swoim udziałem włączyć się w obchody jubileuszowego Święta Niepodległości a także dopomóc w leczeniu ciężko chorego dziecka.
Warunki uczestnictwa: Uczestnicy biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność, wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją. Osoby poniżej 16-go roku życia zostaną dopuszczone do udziału w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Każda drużyna powinna posiadać wykupioną odpowiednią polisę ubezpieczeniową.
Zasady rywalizacji: Zawody będą miały formę rywalizacji zespołowej, sztafetowej. Zawody zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:
1. SPORT
2. OPEN
3. JUNIOR - kategoria dla dzieci
W kategorii SPORT drużyna może liczyć max. 5 zawodników( ewentualnie 1 zawodnik rezerwowy). Zawodnik zmieniony przez rezerwowego nie może już powrócić na trasę. Osoba startująca w kategorii SPORT może startować tylko w jednej drużynie, nie może także startować w drużynie OPEN. W kategorii OPEN drużyna może liczyć max. 25 zawodników, drużyna nie może posiadać zawodników rezerwowych. Osoba startująca w kategorii OPEN może startować w innych drużynach tej kategorii pod warunkiem, że zostanie zgłoszona z tą drużyną i wniesie kolejną opłatę startową. W kategorii JUNIOR mogą startować dzieci do 13-go roku życia. Zawody odbędą się na małej pętli w pobliżu strefy zmian i będą miały formę rywalizacji indywidualnej w systemie pucharowym. Dzieci do 13-go roku życia mogą być zgłaszane do sztafet seniorskich, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, jednak nie będą mogły brać udziału w zawodach dzieci. Aby ukończyć sztafetę i być sklasyfikowaną, każda drużyna musi wykonać 100 okrążeń pętli wokół Jeziora Czerniańskiego. Start, meta i strefa zmian będą znajdować się w tym samym, oznaczonym miejscu. Zmiany zawodników mogą odbywać się tylko w strefie zmian. Zmiana zawodnika polega na przekazaniu zmiennikowi chipu zaliczającego okrążenia. W strefie zmian, w czasie zmiany( pod rygorem dyskwalifikacji) może znajdować się tylko 2-óch zawodników jednej drużyny .Zawodnicy pokonują dowolną ilość okrążeń, istotne jest aby drużyna zaliczyła 100 okrążeń wokół jeziora. Wyścig będzie odbywał się w normalnym ruchu drogowym, zgodnie z zasadami i przepisami Kodeksu Drogowego. Każdy zawodnik powinien być wyposażony w kask rowerowy ( uczestnicy poniżej 16-go roku życia obowiązkowo), ponadto każdy zawodnik musi posiadać elementy odblaskowe i kompletne, sprawne oświetlenie rowerowe (jazda nocna). Rowery elektryczne nie będą dopuszczane do udziału w zawodach!
WAŻNE!
W każdej kategorii (SPORT, OPEN) drużyna może otrzymać status VIP, warunkiem otrzymania statusu VIP jest zebranie (od darczyńców i sponsorów) kwoty 1000 złotych od drużyny i przekazanie jej na cel charytatywny sztafety. Drużyny VIP zostaną odpowiednio oznakowane. Drużyny VIP są także zwolnione z opłaty uczestnika.

Nagrody: Zwycięskie drużyny w kategoriach SPORT i OPEN otrzymają puchar i okolicznościowe nagrody, drużyny VIP otrzymają ponadto szczególne medale. Zawodnicy kategorii JUNIOR otrzymają nagrody indywidualnie w zależności od zajętych miejsc. Zawodnicy wszystkich sklasyfikowanych drużyn otrzymają również pamiątkowe medale.
Postanowienia końcowe: Wszystkie spawy sporne, protesty i odwołania będą rozpatrywane oparciu o przepisy PZKol. i decyzje Jury, którego decyzje są nieodwołalne.

Szczegóły tutaj: http://sztafetarowerowa100.pl/


Data
15.06.2018 09:30
- 16.06.2018 20:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Sportowe / Plenerowe
Region turystyczny
Śląsk / Śląsk Cieszyński
Adres
Plac B. Hoffa 3
43-460 Wisła
Kontakt
tel. 600819782
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń