SZCZEGÓŁY ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ
Kategoria: Przyroda

Rezerwat Przyrody „Hubert” w Dąbrówce


„Hubert” jest leśnym rezerwatem częściowym, położonym na terenie wsi Dąbrówka w gminie Wielowieś. Głównym zbiorowiskiem roślinnym, które znalazło się w granicach tego obszaru, jest grąd subkontynentalny. Drzewostany w rezerwacie zdominowane są przez sosnę i dąb. W tutejszym lesie znajduje się również miejsce pamięci narodowej, zwane Śląskim Katyniem, związane z okrutnym mordem komunistycznym, popełnionym na „żołnierzach wyklętych”.

Utworzenie rezerwatu

     Rezerwat „Hubert” utworzony został w celu ochrony fragmentu naturalnego lasu, położonego wśród drzewostanów znacznie zmienionych przez gospodarkę. Utworzony został w 1958 r. Ma powierzchnię prawie 14,5 ha, a jego obszar obejmuje tereny leżące na wysokości 225-230 m n.p.m., na obszarze kompleksu Borów Stobrawsko-Lublinieckich.

Lasy

     Dominującym w rezerwacie przyrody "Hubert" zbiorowiskiem roślinnym jest grąd subkontynentalny, będący jednym z charakterystycznych dla naszego kraju zespołów leśnych, spotykanych przede wszystkim we wschodniej połowie Polski. Tutejsze drzewostany mają 130-160 lat, co odróżnia je od znacznie młodszych lasów gospodarczych, rosnących w pobliżu - poza rezerwatem. Występuje tutaj przede wszystkim sosna zwyczajna, stanowiąca ponad 60 procent składu drzewostanu. Około 30 procent stanowi dąb szypułkowy. Domieszkę tworzą nieliczne buki, lipy i klony, nierzadko jednak o wieku i rozmiarach pomnikowych. Na terenie rezerwatu „Hubert” zanotowano występowanie ponad 100 gatunków roślin naczyniowych (część to gatunki chronione jak bluszcz pospolity, kryszyna pospolita, marzanka wonna czy pierwiosnka wyniosła) oraz 33 gatunki mchów.

Fauna w rezerwacie

     Tutejszą faunę tworzy m.in. 56 gatunków kręgowców. Bliskość stawu Hubertus sprzyja występowaniu płazów, jak ropuchy, rzadkie żaby grzebiuszki czy traszki grzebieniaste.

Historia

     Uroczysko Hubert to także miejsce okrutnej zbrodni, dokonanej 22 września 1946 r. W ciągu kilkunastu powojennych miesięcy, do działających na Śląsku oddziałów partyzanckich, stawiających opór komunistycznym władzom, przeniknęli konfidenci z Urzędu Bezpieczeństwa. Podając się za wysłanników rządu londyńskiego, podstępem zwabili około 200 partyzantów, obiecując im przerzut na Zachód. Większość zapędzono następnie do stodoły na polanie położonej wśród uroczyska Hubert. Stodołę wysadzono w powietrze. Część partyzantów rozstrzelano. Polana w rezerwacie "Hubert" nazywana jest odtąd Śląskim Katyniem.

Lokalizacja
Rzerwat Przyrody Hubertus
Dąbrówka
Wielowieś
Aglomeracja Górnośląska, Śląsk
w lesie
Dostępność
: ograniczona

Przepisy dotyczące rezerwatów

Informacje ogólne
: rezerwat przyrody / użytek ekologiczny
Ceny i udogodnienia
: Wstęp wolny
Organizator
Polska

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
0398
/Media/Default\.MainStorage/Poi/nkbe5pop.4cc\0398.mp3

W pobliżu
Dąbrówka
W leśnym uroczysku rezerwatu przyrody “Hubert”, który leży na północ od miejscowości Toszek, niedaleko wsi Dąbrówka, Świbie oraz Barut, znajduje się oznaczone pomnikiem z wysokim krzyżem miejsce pamięci, poświęcone zamordowanym tutaj w bestialski sposób, we wrześniu 1946 roku - przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa - około 200 żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wydarzenie to zyskało nazwę „Śląskiego Katynia”.
Świbie
Jednym z zabytków Świbia w gminie Wielowieś w powiecie gliwickim jest dwór pochodzący z przełomu XVIII i XIX w. Murowana budowla, stanowiąca pierwotnie obiekt parterowy, w wyniku kolejnych przebudów i dokładania kolejnych pięter uzyskała na początku XX stulecia obecny kształt rezydencji trójkondygnacyjnej. W historii dworu zmienił się także jego styl - z klasycyzmu na neogotyk. Obecnie budynek ten, zachowany w nie najlepszym stanie, stanowi własność prywatną i można obejrzeć go jedynie z zewnątrz.
Kotulin
Kotulin jest wsią leżącą w gminie Toszek w powiecie gliwickim (najdalej wysunięta wieś w stronę województwa opolskiego!), łatwo dostępną, gdy chcemy wybrać się tam komunikacją publiczną. W tej starej miejscowości, sięgającej historią co najmniej XIII w., obejrzeć możemy neogotycki pałac, wzniesiony w 1873 r., a więc w czasach, gdy tutejsze dobra należały do rodu książąt Hohenlohe. Rezydencja, która ucierpiała podczas II wojny, zaś na skutek późniejszych remontów uległa zmianom, pełni dziś funkcję budynku szkolnego.
Wiśnicze
Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Goju uważana jest powszechnie za jedną z najpiękniejszych polnych kaplic na Górnym Śląsku. Pierwsza taka budowla stanęła w Goju już w pierwszej połowie XVII wieku; obecna jest o sto lat późniejsza. Wielką czcią cieszy się obraz Matki Bożej Bolesnej, do którego od wieków pielgrzymują wierni z wielu okolicznych miejscowości. Według tradycji Goj miał być kiedyś miejscem kultu pogańskiego.
Toszek
Zamek w Toszku pierwotnie, w czasach piastowskich, był budowlą drewniano-ziemną. Nie znamy dokładnie jej początków, choć przypuszczalnie sięgają X lub XI w. Panujący tu w wieku XV książę Przemysław wzniósł budowlę murowaną, zaś z końcem XVI w. powstała tu renesansowa rezydencja. Zamek, który spłonął w 1811 roku, częściowo odbudowano w latach 60-tych wieku XX. Budowla stanowi dziś siedzibę Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Toszek
Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku postawiono w XV wieku, ale jego obecny wygląd jest efektem przebudowy dokonanej na początku wieku XVIII. Co ciekawe, zbudowano go na gruzach wcześniejszej świątyni, wzniesionej być może już w XII stuleciu. Budynek jest utrzymany w stylu barokowym, podobnie jak wystrój wnętrza. Uwagę zwracają bogato zdobione ołtarze i ładna ambona. W kościele wisi cudowny wizerunek Matki Bożej Toszeckiej.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Rudziniec
Restauracja Leśna Perła znajduje się na skraju lasu w malowniczej miejscowości Rudziniec, znanej z tradycji myśliwskich ... więcej>>
Zbrosławice
Z włoskiego Collina znaczy wzgórze, a restauracja znajduje się pod wzgórzem w Zbrosławicach. To tu przez ostatni... więcej>>
Tarnowskie Góry
Restauracja Hotel Opera to dobra kuchnia i profesjonalna obsługa. Restauracja gwarantuje produkty najwyższej jakości, pr... więcej>>
Zabrze
Szyb Maciej to zespół obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Concordia" położony w dzielnicy Zabrza – Maciejowie. Ara... więcej>>