Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Ruiny zamku w Udorzu


Pozostałości warowni znajdują się nieco na wschód od miejscowości Udórz, na lesistym wzgórzu zwanym Zamczyskiem. Wiemy, że tutejsze wały ziemne to pozostałość grodziska jeszcze z czasów kultury łużyckiej. Nie wiadomo natomiast wiele o początkach średniowiecznej warowni. Przypuszcza się, iż zamek murowany powstał na przełomie XIV i XV w. i został wzniesiony przez ówczesnego dziedzica Udorza, którym był Iwo z Obiechowa, herbu Wieniawa. W latach 1398-1400 sprawował on urząd wielkorządcy krakowskiego, później zaś, w latach 1411-21, starosty ruskiego. Wcześniej zapewne istniały tu jakieś fortyfikacje drewniane. Do naszych czasów, pośród bukowego lasu porastającego wzgórze, zachowały się fragmenty dwóch murowanych ścian. Badania przeprowadzone na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. pozwoliły na ustalenie, iż plan budowli miał kształt nieregularnego pięcioboku. Badania archeologiczne dostarczyły przypuszczeń, iż murowany obiekt nie został ukończony i nie wiadomo nawet, czy był zamieszkiwany. Nie ma też żadnych historycznych wzmianek na jego temat. Wiadomo natomiast, iż teren (wraz z murami) w 1581 r. przeszedł z rąk Mikołaja Długosza w ręce Andrzeja Korycińskiego. Dokumenty parafialne, sporządzone w pobliskiej Pilicy w końcu XVIII w., wspominają ogólnikowo o „śladach ruin zameczku”. Do ruin dojść można ze wsi Udórz - znajdują się ok. półtora km od ostatnich zabudowań. Trasa prowadząca do obiektu znakowana jest kolorem czarnym i stanowi fragment dłuższego Szlaku Partyzantów Ziemi Olkuskiej.

Lokalizacja
Udórz
Żarnowiec
Jura Krakowsko-Częstochowska, Śląsk
w lesie
Informacje ogólne
: zamki/pałace/dwory
Ceny i udogodnienia
: nie dotyczy
Dostępność
: cały rok
: pozostały tylko ruiny
Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
1212
/Media/Default\.MainStorage/Poi/zaacrfnm.vde\1212.mp3

W pobliżu
Udórz
Ci mieszkańcy Śląska i okolic, których pasją jest jeździectwo i konie, mają coraz więcej możliwości jej realizacji. Na szczególną uwagę zasługuje Stadnina Koni w Udorzu. Położona w niezwykle malowniczym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ze wspaniałymi trasami do uprawiania jeździectwa, od lat przyciąga amatorów tego sportu. Stadnina w Udorzu może pochwalić się też wieloma osiągnięciami w hodowli koni, szczególnie sportowych.
Udórz
W Udorzu, niewielkiej miejscowości położonej na północ od Wolbromia (tuż przy granicy województw śląskiego i małopolskiego), znajduje się pomnik żołnierzy batalionu „Parasol” Armii Krajowej, którzy polegli 11 lipca 1944 roku podczas odwrotu z Krakowa, po nieudanym zamachu na Wilhelma Koppego, Wyższego Dowódcę SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie. Dwóch żołnierzy zginęło w walce; troje rannych zostało zamordowanych kilka dni później w Krakowie, po okrutnym śledztwie.
Wola Libertowska
Wola Libertowska leży w powiecie zawierciańskim, w gminie Żarnowiec. Swoją galerię ma tutaj rzeźbiarz Antoni Toborowicz. Przy budowie jej budynku wykorzystano zarówno kamienie z okolicznych pól, jak i starą posadzkę z kościoła w Miechowie, a nawet kamienne fragmenty, które niegdyś użyte były do budowy zamku w Żarnowcu. Artysta, który oprócz rzeźbiarstwa zajmuje się także projektowaniem wnętrz sakralnych, założył również prywatne Muzeum Krzyży i Kapliczek.
Wierbka
Wierbka leży w gminie Pilica, w powiecie zawierciańskim. Rodzina Moesów, pochodząca z Niemiec, pojawiła się tu w połowie XIX w. Moesowie przyczynili się do rozwoju okolicznych miejscowości, a w 1880 r. wznieśli eklektyczny pałac. Obiekt ten, odebrany właścicielom w roku 1945, spłonął w czasach schyłkowego PRL i stanowi odtąd ruinę. Pozostałością, świadczącą o dawnej świetności majątku, są resztki niegdysiejszego, przypałacowego parku ze starymi okazami drzew.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Zawiercie
Obiekt położony jest w sercu Jury na obrzeżach miasta Zawiercie otoczonymi terenami leśnymi, blisko głównych dróg krajow... więcej>>
Dąbrowa Górnicza
Restauracja Zagłębie Smaku znajduje się na pierwszym piętrze hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.
Mysłowice
Są takie miejsca gdzie wchodzisz i od razu czujesz się jak w gościnie u przyjaciół.