Aktualności
Data dodania: 30 października 2017
Autor: Cieszyn

Zatrzymanie, pożar i zakłócenie porządku.Przyjęcie do jednostki dwóch osób podejrzanych o atak terrorystyczny. Pożar na terenie przyległym do zakładu karnego. Zakłócenie spokoju i porządku w więzieniu. - To scenariusz jaki w Cieszynie przygotowano dla funkcjonariuszy Służby Więziennej biorących udział w ogólnopolskich ćwiczeniach pod kryptonimem – Jesień 2017.

27 października w cieszyńskim Zakładzie Karnym odbyły się ćwiczenia, podobne do tych które w dniach 26-29 października br. przyprowadzane są w wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całej Polski. Tego typu ćwiczenia ochronno-obronne odbywają się co roku w każdym więzieniu w Polsce. W tym roku pod kryptonimem Jesień 2017 postanowiono przeprowadzić je w jednym czasie w kilkunastu zakładach karnych i śledczych w całej Polsce. Do udziału w ćwiczeniach wyznaczono po jednej jednostce w każdym okręgowym inspektoracie Służby Więziennej. W okręgu katowickim ćwiczenia odbyły się w ZK Cieszyn.

Wspólną osią ćwiczeń było zagrożenie zewnętrzne np.: atak terrorystyczny lub próba odbicia więźniów, które mogły wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i jednostek, a poprzez to na bezpieczeństwo obywateli. Jednak ćwiczenia w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych odbywały się na podstawie odrębnych scenariuszy przygotowanych z uwzględnieniem warunków i możliwości więzień biorących udział w ćwiczeniach.

Takie ćwiczenia miały na celu przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych na realne zagrożenia. Podczas ćwiczeń Służba Więzienna doskonaliła przede wszystkim procedury kierowania realizacją zadań w wybranych obszarach przygotowań obronnych Służby Więziennej. Poszczególne jednostki biorące udział w ćwiczeniach sprawdzą umiejętności współdziałania ze Sztabem Dyrektora Generalnego SW. Sprawdzony został również w praktyce stopień przygotowania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do reagowania w sytuacji zagrożenia. Dzięki udziale w ćwiczeniach innych służb mundurowych będzie można wyciągnąć wnioski także ze współdziałania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, a przy okazji system łączności oraz system obiegu informacji.

W ramach współpracy służb mundurowych w ćwiczeniach wzięli udział również funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Katowic, Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, Straży Granicznej oraz grupa wsparcia funkcjonariuszy z AŚ Bielsko-Biała i ZK Jastrzębie Zdrój.


Wyszukiwarka