Aktualności
Data dodania: 23 sierpnia 2017
Autor: Cieszyn

Zmiana organizacji ruchu na Łyska w Cieszynie.W związku z trwającą przebudową mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu Al. Jana Łyska w Cieszynie i planowanym przystąpieniem przez Wykonawcę do robót związanych z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego oraz budową nowego obiektu mostowego, z dniem 28 sierpnia 2017r. most zostanie wyłączony z ruchu.

- Na czas wyłączenia z ruchu ww. mostu, ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo (sterowany sygnalizacją świetlną) po nowo wybudowanej kładce pieszo-rowerowej dostosowanej do przeprowadzenia ruchu samochodowego, przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczenia prędkości oraz zakazu wyprzedzania. Ruch pieszy i rowerowy prowadzony będzie po dodatkowej tymczasowej kładce zlokalizowanej przy ww. tymczasowej przeprawie dla ruchu kołowego. - informuje Powiat Cieszyński.

Przywrócenia ruchu na moście głównym planowane jest na listopad br. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót. Planowany okres wyłączenia obiektu z ruchu może ulec zmianie, w zależności od warunków prowadzenia robót.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu należy zachować szczególną ostrożność w rejonie prowadzonych robót oraz stosować się do obowiązującego oznakowania.


Wyszukiwarka