Aktualności
Data dodania: 16 sierpnia 2017

Stop przemocy i uzależnieniom – koncert profilaktycznyW dniu 11 sierpnia w Zakładzie Karnym w Cieszynie odbył się koncert muzyczno profilaktyczny z pozytywnym przesłaniem. Spotkanie, w porozumieniu ze Służba Więzienną, zostało zorganizowane przez Fundację SNAP – Stop Narkomani, Alkoholizmowi, Przemocy. Dodatkową punktem programu było przedstawienie w wykonaniu dzieci - podopiecznych fundacji, którego głównym przesłaniem było: „Jak poznać prawdę o Bogu i jak można zmienić swoje życie”.

Fundacja SNAP zajmuje się m.in. pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz innych środków i substancji psychoaktywnych, wsparciem osób objętych procesem resocjalizacji oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie. W ramach swoich oddziaływań fundacja zajmuje się także działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków, alkoholu lub dopalaczy. Organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i edukacyjne dla rodziców oraz nauczycieli.

Prowadzącym koncert był Piotr Stępniak, który pomiędzy utworami opowiadał o działalności fundacji, a przede wszystkim o kolejach własnego życia. Na przykładzie własnych doświadczeń jak i doświadczeń innych uczestników spotkania uświadamiał osadzonych o zagrożeniach jakie niosą za sobą wszelkie uzależnienia i zły tryb życia. Własne refleksje kończył myślą, że zawsze istnieje szansa zmiany, a życie w zgodzie z prawem jest możliwe i warte zaangażowania.

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl


Wyszukiwarka