Aktualności
Data dodania: 3 lipca 2017
Autor: Cieszyn

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej


W tym roku święto Służby Więziennej miało wyjątkową oprawę. Po raz pierwszy w historii Centralne Obchody Święta Służby Więziennej odbyły się w dniu 30 czerwca 2017 r., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po raz pierwszy były również połączone z uroczystą promocją na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej, która zwykle odbywa się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Podczas święta nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych i odznak resortowych oraz defilada funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Podczas uroczystych obchodów w Warszawie dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Jak zawsze wręczenie awansów nastąpiło w obecności członków rodzin, bliskich i przyjaciół awansowanych funkcjonariuszy.

Obchodom Święta Śłużby Więziennej 29–30.06.2017 r. towarzyszyła I- sza Międzynarodowa Konferencja Szefów Służb Penitencjarnych Krajów Unii Europejskiej „Systemy penitencjarne wobec wyzwań współczesnej Europy – radykalizacja postaw osadzonych. Integracyjny i profilaktyczny charakter działań podejmowanych w ramach funduszy norweskich w Polsce i innych państwach”. Po raz pierwszy w historii europejskiego więziennictwa, w zorganizowanej przez stronę polską międzynarodowej konferencji wzięli udział przedstawiciele 20 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Omawiali oni najistotniejsze problemy dotyczące ochrony społeczeństw przed sprawcami przestępstw, bezpieczeństwa w więzieniach, resocjalizacji i profesjonalizacji kadry penitencjarnej. Polska Służba Więzienna zaprezentowała m.in. rozwiązania w zakresie zatrudniania skazanych, nauczania, terapii, profilaktyki postaw prokryminalnych. Nie zabrakło również wydarzenia kulturalno-artystycznego „Spotkania z historią na Rakowieckiej”.

Zakład Karny w Cieszynie to jedna z najstarszych jednostek penitencjarnych w okręgu katowickim, wpisana do rejestru zabytków ze względu na „monumentalną architekturę” o walorach historycznych.Cieszyńskie więzienie to zakład karny dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych typu zamkniętego, o pojemności 406 miejsc z wyodrębnionym w 1992 r. oddziałem aresztu śledczego dla tymczasowo aresztowanych. W chwili obecnej w jednostce pełni służbę 134 funkcjonariuszy oraz 9 pracowników cywilnych. Służba Więzienna to trzecia co do liczebności formacja mundurowa w Polsce, jedna z najlepiej wykształconych. W samym Zakładzie Karnym w Cieszynie 50% funkcjonariuszy posiada wykształcenie wyższe. Zakład Karny w Cieszynie od szeregu lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie, Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska Białej, Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 z Pszczyny oraz lokalnymi szkołami i liceami ogólnokształcącymi i mundurowymi. W ramach współpracy odbywają się prelekcje, spotkania studyjne, szkolenia, konferencje, studenci resocjalizacji realizują praktyki zawodowe. Bardzo ważnym elementem oddziaływania na skazanych jest praca. Od 13 lat do pracy na rzecz cieszyńskiego samorządu, Zakład Karny w Cieszynie kieruje skazanych. Dyrekcja podejmuje różne działania aby zwiększyć zatrudnienie osadzonych. W ostatnim roku populacja pracujących więźniów w Zakładzie Karnym w Cieszynie wzrosła z 26,05 proc. do 43,43 proc. Przez ten rok udało się stworzyć 69 nowych miejsc pracy. Innym elementem prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych są programy readaptacyjne. Obecnie m.in. realizowane są programy przeciwdziałające agresji i przemocy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, aktywizacji zawodowej, kształtujące umiejętności społeczne i poznawcze, wzmacniające więzi rodzinne.

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl

Zapisz


Wyszukiwarka