Aktualności
Data dodania: 21 grudnia 2016

Na zamku w Tworkowie powstanie platforma a na Meandrach wieża widokowa


Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza oraz Silherovice i Krzyżanowice miasto odpoczynku i aktywności - te dwa transgraniczne projekty zyskały unijne wsparcie. Dzięki UE gmina ruszy z częściową odbudową zamku w Tworkowie.

Dwa złożone przez Gminę Krzyżanowice projekty zostały przeznaczone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Interreg V - A Republika Czeska - Polska, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program ten, wspiera współpracę polskich i czeskich instytucji w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, współpracy instytucji, podnoszenia poziomu edukacji oraz rozwoju potencjału przyrodniczego i turystycznego. Tym samym, Gmina Krzyżanowice pozyska środki na zagospodarowanie oraz uatrakcyjnienie zwiedzającym miejsca o niezwykłych walorach przyrodniczych - Granicznych Meandrów Odry.

W ramach wybranego do dofinansowania projektu pt. "Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza" powstanie ścieżka edukacyjna oraz infrastruktura dla turystów i mieszkańców pogranicza miłujących się w jeździe na rowerze - na Meandrach powstaną cykloboxy, pozwalające na bezpieczne i komfortowe przechowywanie rowerów w czasie poznawania walorów przyrody pogranicza. Zwieńczeniem tych działań będzie budowa wieży widokowej o wysokości 26.90 m, która górując nad Meandrami pozwoli podziwiać nie tylko unikatową faunę i florę ale również rzekę Odrę i posadowione nad jej brzegami miejscowości - Chałupki i Bogumin.

Istotą programu Interreg V - A jest współpraca partnerów z obu stron granicy. Dlatego partnerzy projektowi Gminy Krzyżanowice - czeska Gmina Silherovice oraz miasto Bogumin również zbudują infrastrukturę służącą turystą. W mieście Bogum powstanie ścieżka dla pieszych, rowerzystów oraz rolkarzy, prowadząca z parkingu nad jezioro Vrbicke. W ciągu ścieżki zbudowana zostanie kładka, umożliwiająca komfortowe przejście nad jezioro. Uzupełnieniem tych działań będzie posadowienie cykloboksów, które tak, jak na Meandrach, służyć będą cyklistom odwiedzającym jezioro. Natomiast w parku przy Pałacu w Silherovicach powstanie ścieżka edukacyjna, przybliżająca wypoczywającym największe atrakcje przyrodnicze oraz historię tego niezwykłego miejsca.

Całość dofinansowania przyznanego na realizację wszystkich prac przewidzianych w projekcie wyniesie 446.166,61 euro. Gmina Krzyżanowice pozyska 183.568,82 euro, przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie 215.963,32 euro. Pozostali partnerzy otrzymają: Miasto Bogumin: 185 486,38 %u20AC przy kosztach na poziomie: 218 219,28 euro, Gmina Silherovice: 77 111,60 euro przy całkowitym koszcie 90 719,53 euro.

Kolejnym projektem przeznaczonym do realizacji jest "Silherovice i Krzyżanowice miejsce odpoczynku i aktywności". W jego ramach Partnerzy: Gmina Krzyżanowice i czeska Gmina Silherovice utworzą infrastrukturę informacyjną, socjalną i techniczną. Po polskiej stronie rewitalizacji poddane zostaną ruiny Zamku w Tworkowie. W istniejącą wieżę zamku wbudowana zostanie platforma widokowa, a w budynku starej wozowni powstanie centrum obsługi turystów oraz sala konferencyjna. Rewitalizacja obejmować będzie również wzmocnienie oraz zabezpieczenie części ruin, które przetrwały do naszych czasów, zwłaszcza w zakresie ich wzmocnienia oraz zabezpieczenia zarówno przed dalszym niszczeniem, jak i w celu bezpiecznego udostępnienia ich zwiedzającym.

W Silherovicach natomiast, zrewitalizowany zostanie budynek dawnej oranżerii. W zabytkowym budynku wykonanym z żelaznego stelażu utworzony zostanie punkt gastronomiczny, który odpowie na potrzeby turystów zwiedzających Silherovicki pałac i jego ogród.

Również najbliższe otoczenie przebudowywanych obiektów ulegnie zmianie: ogród przy Zamku w Tworkowie poddany zostanie rewitalizacji polegającej na rozplanowaniu nasadzeń roślinności, głównie drzew oraz gatunków kwitnących, wykonaniu drenażu podmokłej części parku oraz wykonanie przebudowy i przeprojektowania cieków wodnych, tak by zasilały one odtworzony staw. Dodatkowo w parku pojawią się nowe ławki - ogród zrewitalizowany zostanie w taki sposób, aby utworzyć w nim ścieżkę zdrowia, wedle założeń Sebastiana Kneippa. Podobnie, ogród przy pałacu w Silherovicach poddany zostanie gruntownej rewitalizacji - odtworzona zostanie reprezentatywna fontanna z posągiem Neptuna, znajdująca się przy pałacowych schodach. Poza wymianą wanny i odbudową systemu wodnego, odrestaurowana zostanie również figura Neptuna oraz rzeźby znajdujące się na terenie parku. Projekt przewiduje także prace związane z przywróceniem do dawnej świetności bram, prowadzących do ogrodu.

Dzięki realizacji projektu powstanie dwuczęściowa ścieżka edukacyjna opowiadająca historię oraz ciekawostki dotyczące obu pałaców oraz rodzin Lichnowskich i Eichendorffów, rodów związanych nieodzownie z oboma obiektami. Całość prac wyceniono na 2.314.231,37 euro przy czym prace w Tworkowie kosztować będą 841.343.05 euro, z czego 715.141.59 euro pokryją środki unijne. Odrestaurowanie ogrodu pałacowego w Silherovicach kosztować będzie 1.472.888, 32 euro, z których Unia pokryje 85% tj. 1.251.955,07 euro.


Wyszukiwarka