Aktualności
Data dodania: 1 czerwca 2016

Archiwum Państwowe zaprasza na wystawę


Raciborski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach posiada w swoim zasobie dużą liczbę dokumentów podpisanych przez postaci, które odznaczyły się w historii nie tylko Górnego Śląska, lecz także Polski i całej Europy. Na wystawie zaprezentowano 59 podpisów należących do władców europejskich, polityków, ludzi kultury, przemysłowców i dowódców wojskowych od XVI do XX wieku.

Znajdują się wśród nich reprodukcje dokumentów podpisanych m.in. przez króla Polski Stefana Batorego, króla Prus Fryderyka II Wielkiego, cesarzową Rosji Katarzynę II Wielką. Liczne są też podpisy polityków polskich i europejskich działających w XIX i XX wieku, m.in. „żelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka, prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego oraz Wojciecha Korfantego. Oprócz podpisów władców i polityków na wystawie można zobaczyć także autografy znanych dowódców wojskowych Albrechta von Wallensteina, Helmutha von Moltkego Starszego i gen. Stanisława Sosabowskiego. Osobną grupę stanowią podpisy osób związanych z Górnym Śląskiem: polityków (np. Konstantego Wolnego), pionierów przemysłu: Friedricha von Redena, Johna Baildona oraz ludzi kultury: Stanisława Ligonia czy Jerzego Dudy-Gracza.

Zapraszamy na wystawę do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu przy ulicy Solnej 18 od 2 czerwca w godzinach pracy oddziału.


Wyszukiwarka