Aktualności
Data dodania: 14 marca 2016
Autor: Cieszyn

O!PLA 2016 - Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji - kat. off & go


Odbywający się od 2013 roku Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji (O!PLA oznacza: - O! Polska Animacja) jest przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem, a polską animacją autorską, a także - za sprawą projektów towarzyszących - promocją, w kraju (Inwokacja O!PLA) i za granicą (O!PLA Across The Borders), jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki.

Od samego początku celem O!PLA jest docieranie ze sztuką animacji nie tylko do dużych, ale przede wszystkim, do mniejszych ośrodków w kraju, zaś poprzez projekcje dla widzów w różnym wieku, prelekcje, spotkania z twórcami oraz warsztaty animacji, mieć znaczący charakter edukacyjny.

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA jest całkowicie niezależną inicjatywą realizowaną wg zasad DIY.

Podstawą O!PLA 2016 będzie - tak jak w latach ubiegłych - konkurs najnowszej polskiej animacji dla widzów 16+ (młodzieży i dorosłych) przeprowadzony w 6. kategoriach.


Kategorie O!PLA 2016:

1. STUDYJNA > filmy zrealizowane w studiach filmowych (w tym Dyplomy realizowane poza uczelnią), posiadające dofinansowanie z państwowych źródeł – PISF, MKiDN, etc.
2. SZKOLNA > filmy zrealizowane w szkołach (na wydziałach) filmowych / artystycznych, w tym także filmy zrealizowane przez studentów/uczniów szkół artystycznych w ramach warsztatów animacji (krajowych lub zagranicznych).
3. OFF&GO! > filmy zrealizowane poza systemem studyjnym lub szkolnym, i nie posiadające dofinansowania z państwowych źródeł (PISF, MKiDN, etc.), a także filmy zrealizowane przez amatorów w ramach warsztatów animacji (krajowych lub zagranicznych).
4. ANIMOWANY WIDEOKLIP/TELEDYSK > filmy zrealizowane na zlecenie bądź nie, do konkretnego utworu muzycznego, w tym tzw. wideoklipy nieoficjalne.
5. ANIMOWANE FRASZKI > filmy, których akcja trwa maksymalnie 120 sekund. TO NIE MUSZĄ BYĆ ADAPTACJE UTWORÓW LITERACKICH!
6. FORMANIMY > abstrakcje i animacje eksperymentalne.


Terminy projekcji w Cieszynie:

3. KATEGORIA OFF & GO!
/ środa 6 kwietnia
4. KATEGORIA ANIMOWANY WIDEOKLIP
/ środa 13 kwietnia /
5. KATEGORIA FORMANIMY + ANIMOWANE FRASZKI
/ środa 20 kwietnia /


Wyszukiwarka