Aktualności
Data dodania: 29 lutego 2016

Wystawa fotograficzna „PRAWA CZŁOWIEKA. DOSTRZEGAM”


W piątek 4 marca o godz. 11.00 zapraszamy na Zamek Piastowski w Raciborzu. Tego dnia odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Byczkowskiego pt. „PRAWA CZŁOWIEKA. DOSTRZEGAM”. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich i Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

- Otwarciu wystawy będzie towarzyszyła prelekcja „Status uchodźcy na gruncie prawa polskiego. Kryzys migracyjny w Europie”, którą wygłosi mjr Straży Granicznej Krzysztof Dziadkowiec - mówi Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

- W szczególny sposób na to wydarzenie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Jednocześnie prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 3 marca do godz. 15.30, tel. 32 414 02 33 - dodaje dyrektor Grażyna Wójcik.

Wystawa prac fotograficznych łączy w oryginalny sposób artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski. Przypomina, jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka we wszystkich dziedzinach życia. W dzisiejszych niespokojnych czasach przywoływanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydaje się być szczególnie uzasadnione, zawiera ona bowiem zapisy mówiące o niezbywalnych prawach każdej istoty ludzkiej i wyraża szacunek dla życia.

Organizatorem wystawy jest firma ENSI, zajmująca się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. W swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych kładzie ona nacisk na aspekt ochrony prawa do prywatności, która stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej człowieka. Inicjowanie projektów promujących wiedzę o prawach człowieka poprzez istniejący ponad wszelkimi podziałami język sztuki, stanowi podstawę polityki społecznej odpowiedzialności ENSI.

Prezentacja wystawy w Zamku Piastowskim w Raciborzu to kolejny „przystanek” w jej podróży po Polsce. Wystawa była prezentowana od 19 lutego do 10 marca 2015 r. w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Muzeum było współorganizatorem wydarzenia) i otwierała cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 8 października do 2 listopada br. wystawa była pokazywana w Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu zaś od 19 listopada 2015 roku do 10 stycznia 2016 r. w Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

Maciej Byczkowski to podróżnik i fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystaw, zdjęć do publikacji i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie jego wiele implikacji, dzięki grze światła, kolorów oraz uzyskanej dzięki temu iluzji. Jest artystą niezwykle twórczym i kreatywnym – wciąż eksperymentuje z formą, barwą i światłem. Jednocześnie jest czujnym obserwatorem rzeczywistości, której fragmenty potrafi uchwycić w obiektywie aparatu w niezwykły, zaskakujący sposób. Ważnym aspektem jest dla niego korespondencja sztuk – muzyki, fotografii, malarstwa czy architektury. Maciej Byczkowski pełni funkcje Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI).

Więcej informacji:
- o firmie ENSI: http://www.ensi.net/
- o programie społecznej odpowiedzialności biznesu ENSI:
* http://www.ensi.net/firma/csr.html
* https://ensiart.wordpress.com/


Wyszukiwarka