Aktualności
Data dodania: 3 lutego 2016

V Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza


W ostatnią sobotę miesiąca, 27 lutego, odbędzie się V Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza na dystansie 5 km. Poznaj regulamin!

Regulamin
1. Nazwa biegu – V Bieg Twardziela o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza
2. Data przeprowadzenia - 27.02.2016 r. (sobota)
3. Typ biegu - przełajowy
4. Cel imprezy:
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
- popularyzacja biegów przełajowych.
5. Miejsce:
- Racibórz, Arboretum Bramy Morawskiej – (kompleks leśny Obora),
- biuro zawodów, przebieralnie i przechowalnia bagaży mieścić się będą na terenie kąpieliska OSiR-u przy ul. Markowickiej 1
6. Godzina startu: 11.00, Arboretum Bramy Morawskiej
7. Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz,
- Urząd Miasta Racibórz,
- Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” przy SP nr 15 w Raciborzu,
- MKS-SMS „VICTORIA” Racibórz.
8. Warunkiem startu jest podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu przełajowym przez uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej. W biegu mogą startować osoby, które ukończyły 14. rok życia.
9. Zgłoszenia – rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia na adres e-mail: biegtwardziela@wp.pl bądź SMS na numer telefonu 693 368 377 oraz w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.30
10. Opłata startowa – 10 zł (płatna w dniu zawodów)
11. Dystans i kategorie:
- 5 km open kobiet,
- 5 km open mężczyzn.
12. Nagrody i wyróżnienia:
Dla zwycięzców w kategorii open K i M – puchary.
Za zajęcie miejsc I-III w kategorii K i M – nagrody.
Dla pierwszych 200 uczestników biegu – pamiątkowe medale.
Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody.
13. Zakończenie imprezy i ogłoszenie wyników:
kąpielisko OSiR-u przy ul. Markowickiej 1 - ok. godz. 12.00
14. Uwagi końcowe:
a) Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów.
b) Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
c) Sprawy nieujęte w regulaminie interpretuje i rozstrzyga organizator.
d) Dla uczestników biegu organizator zapewnia gorący posiłek.

Serdecznie zapraszamy.


Wyszukiwarka