Aktualności

Data dodania: 17 grudnia 2015
Polder Buków - film przyrodniczy

Fundacja Kreatywny Śląsk zrealizowała już trzeci film o perełkach przyrodniczych naszego regionu. Tym razem lokalny przyrodnik – Grzegorz Chlebik zabiera nas na fascynującą wycieczkę wałami Polderu Buków.

Autorem scenariusza i narratorem w filmie „Polder Buków. Koegzystencja człowieka z naturą” jest Grzegorz Chlebik – przyrodnik i ornitolog, który od wielu lat prowadzi własne badania w dolinie górnej Odry. Podkreśla on, że Polder Buków położony jest w bardzo interesującym geograficznie miejscu – u północnych wrót Bramy Morawskiej. – Miejsce to, w przeszłości i współcześnie, pełni istotną rolę w procesie migracji roślin i zwierząt. Zbudowane tu wały przeciwpowodziowe zapewniają rzece Odrze możliwość swobodnego rozlewania się. Polder z roku na rok staje się coraz ciekawszym miejscem do prowadzenia obserwacji naukowych ze względu na występujące tu ciekawe gatunki roślin i zwierząt – wylicza przyrodnik.

W filmie jest również mowa o tym, jak lokalne samorządy zagospodarowują polder w celach rekreacyjnych i turystycznych.

Film o polderze zrealizowała Fundacja Kreatywny Śląsk przy wsparciu m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że to już trzeci film przyrodniczy o perełkach przyrodniczych doliny Odry i Olzy, zrealizowany przez Fundację Kreatywny Śląsk i Grzegorza Chlebika. W 2014 roku powstał dokument pt. „Graniczne meandry Odry, a rok wcześniej film „Skarby przyrody pogranicza”.

Film można zobaczyć TUTAJ


Wyszukiwarka