Aktualności
Data dodania: 2 grudnia 2015

Konkurs Pracuj bezpiecznie już jutro


W czwartek, 3 grudnia w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku o godz. 10.00 odbędzie się konkurs pn.: „Pracuj bezpiecznie”. Organizatorami konkursu są: Powiat Raciborski, Gmina Rudnik oraz Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Uczestnikami będą przedstawiciele sołectw Gminy Rudnik.

Celem konkursu jest krzewienie zasad prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego w ramach dobrej praktyki rolniczej zgodnie z ochroną środowiska i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie jak również nawiązanie ścisłej współpracy z sołtysami na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym.

Podczas konkursu uczestnicy będą rozwiązywać test zawierający pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny przy pracy rolniczej oraz ochrony środowiska. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorami są: Gmina Rudnik, Powiat Raciborski, Państwowa Inspekcja Pracy.

Poprzez organizowanie tego typu konkursów, w których nagrody są dodatkową motywacją organizatorzy konkursów starają się podnosić świadomość występowania zagrożeń życia i zdrowia przy pracy w gospodarstwach rolnych, w którym bezpieczeństwo powinno być naturalnym elementem organizacji pracy i promować zasady ochrony zdrowia i życia na wsi.


Wyszukiwarka