Aktualności

Data dodania: 17 marca 2015
Konsultacje dróg rowerowych w Rybniku

Mieszkańcy Rybnika mogą zgłaszać swoje uwagi do pierwszej części opracowania koncepcji dróg rowerowych na terenie miasta.


Opracowanie pod nazwą pn. „Przygotowanie koncepcji dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika wraz z oszacowaniem wartości przedsięwzięcia” dostępne jest poniżej:Koncepcja dróg rowerowych na terenie Rybnika

PDF (14 791 KB)


Dokument dotyczy ciągu ulic: Podmiejska (od Gliwickiej do Ekonomicznej), Ekonomiczna, Strefowa, Podmiejska, Henryka Mikołaja Góreckiego, Budowlanych (od Góreckiego), Obwiednia Południowa (do ronda Chwałowickiego).

Konsultacje z mieszkańcami potrwają do 30 marca br. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi drogą elektroniczną na adres mailowy: drogi@um.rybnik.pl z dopiskiem „konsultacje dróg rowerowych”.


Wyszukiwarka