Aktualności

Data dodania: 10 marca 2015
Przy tworkowskim basenie powstanie kuchnia letnia i prysznice

Ogłoszono przetarg na wybudowanie kuchni letniej z wiatą na rowery, toalet z prysznicami przy basenie w Tworkowie oraz punktu informacyjnego przy tworkowskich ruinach zamku.

Przetarg pn. "Modernizacja infrastruktury ścieżki dojazdowej w ramach projektu Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy granice.

W ramach dofinansowania wybudowane zostaną trzy obiekty parterowe - o konstrukcji tradycyjnej oraz o konstrukcji stalowej wypełnionej materiałami tradycyjnymi:

Kuchnia letnia z wiatą na rowery:
- powierzchnia zabudowy: 150,13 mkw.,
- powierzchnia użytkowa: 29,23 mkw.,
- kubatura: 595,13 m3

Toalety z prysznicami:
- powierzchnia zabudowy: 73,17 mkw.,
- powierzchnia użytkowa: 39,32 mkw.,
- kubatura: 228,38 m3.

Punkt informacyjny:
- powierzchnia zabudowy: 12,75 mkw.,
- powierzchnia użytkowa: 9,38 mkw.,
- kubatura: 43,39 m3.
Lokalizacja: działka nr 82/10 i dz. nr 82/1, ul. Parkowa, Tworków.

Zadanie obejmuje również wykonanie robót nie objętych dofinansowaniem: prac rozbiórkowych; przyłącza kanalizacyjnego; wycinkę drzew oraz wymianę ogrodzenia na ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole - wysokość siatki 1,5 m; długość 187 m.

Przystępując do przetargu każdy z wykonawców zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6000 zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert można składać w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, pok. 15. Termin składania wniosków mija 20 marca o godz. 10.45.

Specyfikacja istotnych warunków umowy dostępna jest na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.


Wyszukiwarka