Aktualności

Data dodania: 9 grudnia 2014
Zakończenie prac modernizacyjnych na Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd

Związek Gmin Jurajskich zakończył prace modernizacyjne na Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd. Projekt pod nazwą "Odnowienie i poprawa oznakowania na Jurajskim Szlaku Rowerowym Orlich Gniazd" został dofinansowany przez urzędy marszałkowskie województw małopolskiego i śląskiego. Uzyskanie wsparcia obu województw pozwoliła na kompleksowe i jednolite oznakowanie szlaku na całej jego długości od Krakowa do Częstochowy, zostały wymienione również tablice informacyjne na szlaku oraz dodano nowe drogowskazy. W projekcie zostały odnowione także punkty odpoczynkowe na szlaku oraz została wykonana korekta przebiegu Jurajskiego Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd - główna zmiana miała miejsce w Gminach Żarki i Niegowa.

Galeria:

Przykład odnowionych znaków:

Przykład tablicy z drogowskazem:

Przykładowa tablica z mapką szlaku:

 

 


Wyszukiwarka