Aktualności
Data dodania: 24 lutego 2012
Autor: rafal

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa odrestaurowano sikawkę konną


Sikawka konna typu powozowego to kolejny eksponat przywrócony do oglądania zwiedzającym. Sikawka, wyprodukowana ok. 1914 r. w fabryce Troetzera w Warszawie, jest jedynym przedstawicielem sikawek powozowych polskich producentów w Centralnym Muzeum Pożarnictwa.
Wyjątkowość eksponatu oraz duża wartość historyczna stanowiły przesłankę do wykonania kompleksowej renowacji. W sikawce zachowało się oryginalne wyposażenie: stalowa konstrukcja podwozia, kute śruby, pompa ręczna i siedziska dla załogi.
Przed czynnościami renowacyjnymi sporządzono materiał zdjęciowy, następnie rozmontowano wszystkie elementy z podziałem na części metalowe i drewniane. Renowacje zachowawczą, tj. z wykorzystaniem jak największej ilości elementów oryginalnego wyposażenia, dokonano poprzez odnowienie i pomalowanie elementów drewnianych oraz czyszczenie i polerowanie metali kolorowych. Równolegle do prac konserwatorskich prowadzono dokumentację opisową. Ostatnią czynnością było uzupełnienie oświetlenia w postaci pochodni naftowych.
Po zakończeniu prac ustawiono eksponat w dziale konnych sikawek powozowych. Konstrukcja wozu o dość surowym wyglądzie wyróżnia się na tle pozostałych sikawek nietypową zabudową gaśniczą, polegającą na poprzecznym zamontowaniu pompy, ułożeniem siedzisk wzdłuż podwozia oraz braku czerwonego malowania, co było zamierzonym działaniem ekipy konserwatorskiej. Należy dodać, ze renowację prowadzili pracownicy Wydziału Konserwacji Zbiorów: Rosita Werner, Jarosław Banasik, Jan Dziuban, Józef Bobula i Krzysztof Biadacz.

Wyszukiwarka