Aktualności
Data dodania: 10 stycznia 2012
Autor: rafal

O "Wszędobylu" Euroregionu Śląsk Cieszyński raz jeszcze


 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” we współpracy z wydawcą - katowicką firmą Kolormedia przygotowało w ramach prowadzonych działań statutowych dwujęzyczną (polsko-czeską), edukacyjną grę planszową pn. „Wszędobyl”. Ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród odbiorców gra, przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem walorów Euroregionu Śląsk Cieszyński – bez względu na wiek.  Prowadzi graczy przez polskie i czeskie miejscowości znajdujące się na terenie Euroregionu, pozwalając im poznać jego specyfikę i atrakcje. Można ją nabyć w Agencji Informacji Przygranicznej działającej w Cieszyńskim Centrum Informacji w Cieszynie (obok wejścia głównego do Ratusza).
Aktualnie - we współpracy z francusko-niemieckim partnerskim Eurodystryktem Regio Pamina - realizowana jest wersja gry obejmująca także tamto pogranicze.

Wyszukiwarka