Aktualności
Data dodania: 8 kwietnia 2011
Autor: rafal

Pradziejowe cmentarzysko w Gliwicach


Prace przygotowawcze do budowy DTŚ w Gliwicach przynoszą nowe zaskakujące odkrycie archeologiczne. W pobliżu odkrytych w połowie lutego mogił odnaleziono kolejne szczątki. Tym razem archeolodzy ustalili, że grób pochodzi z dużo wcześniejszego okresu, który wstępnie datują na około 900 do 750 lat p.n.e. Pierwszego odkrycia dokonano w lutym tego roku. Podczas wyburzania fundamentów XIX kamienicy pracownicy budowlani przypadkowo odsłonili dawne mogiły. Niestety trzy z nich zostały zniszczone w trakcie robót ziemnych, co w znacznym stopniu utrudniło ich zbadanie. Tym razem udało się zabezpieczyć znalezisko.

Pochówek częściowo wchodzi pod ścianę fundamentową kamienicy dlatego odsłonięto go tylko w połowie. Bardzo źle zachowany szkielet leży na wznak w przybliżeniu na osi N-S, w pozycji wyprostowanej z rękami złożonymi w okolicach miednicy, z głową w kierunku południowym. Niestety przy zmarłym nie znaleziono darów grobowych w postaci całych naczyń lub wyrobów metalowych. Drobne ułamki ceramiki pozwalają tylko wstępnie określić chronologię stanowiska.

W obrębie dzisiejszych Gliwic mamy jedno cmentarzysko kultury łużyckiej znalezione w okresie przedwojennym w Łabędach. Jednak, po mimo licznych prac archeologicznych prowadzonych w obrębie naszego miasta nie znaleziono dotychczas obiektu, który można wiązać z tą kulturą. W przypadku tegorocznych znalezisk mamy do czynienia z prawdziwą zagadką archeologiczną. Jeżeli dalsze prace archeologiczne potwierdzą naszą wstępną interpretację to na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się zarówno cmentarzysko pradziejowe jak i nowożytna mogiła – mówi Monika Michnik, kierownik działu archeologii Muzeum w Gliwicach.

Osoba do kontaktu: Monika Michnik, kom. 665280029

Wyszukiwarka