Aktualności
Data dodania: 18 lutego 2011
Autor: rafal

Spory z historią w Muzeum w Gliwicach


W lutym tematem spotkania w ramach "Sporów z historią" będzie "Religiopodobny komunizm - świecka kultura socjalistyczna i rytualne obrzędy w PRL". 18 lutego (piątek) godzina 17:00, Willa Caro.W jakim sensie i dlaczego możemy mówić o religiopodobnym komunizmie oraz o działaniach państwa mających na celu wyrugowanie tradycyjnej religijności z przestrzeni publicznej?

Dyskutują: dr Łucja Marek i Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej

W okresie PRL władze państwowe dążyły do zakreślenia granic moralnych i etycznych zachowań społeczeństwa, przy jednoczesnej eliminacji z życia społecznego tradycyjnych instytucji, zwłaszcza Kościoła. Organizacje społeczne i polityczne wspierały w tych zamierzeniach rządzącą PZPR, poprzez krzewienie „światopoglądu materialistycznego” oraz upowszechnianie świeckiego stylu życia. Do szczególnie „zasłużonych” w tej kwestii należały: Towarzystwo Szkoły Świeckiej i Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. W 1969 r. organizacje te połączyły się tworząc ogólnopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Od jego członków wymagano przede wszystkim lansowania świeckich obyczajów i obrzędów oraz propagowania „socjalistycznej moralności” i wynikających zeń „laickich zasad współżycia społecznego”. Paradoksalnie nowe obrzędy i zwyczaje do złudzenia przypominały ich tradycyjne, religijne odpowiedniki.

Wyszukiwarka