Aktualności
Data dodania: 30 sierpnia 2010
Autor: rafal

Dla seniorów


Choć Międzynarodowy Dzień Osób Starszych przypada 1 października, korzystając z letniej aury i sezonu turystycznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie wraz z Miejskim Domem Spokojnej Starości w Ustroniu zorganizowały na ustrońskim rynku imprezę dla seniorów.

Pogoda dopisała i centralny plac Uzdrowiska wypełnił się seniorami z Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu cieszyńskiego. Do Ustronia przybyli także goście z Czech i podopieczni DPS- ów ze Śląska. Oprócz występów zespołów artystycznych oraz poczęstunku rozlosowane zostały nagrody, które wzbogaciły trzy placówki opiekuńcze. Ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie wieża trafiła do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu. Nowym właścicielem ufundowanego przez mieszkańca MDSS w Ustroniu odtwarzacza DVD został Powiatowy Dom Pomocy Społecznej " Pogodna Jesień " w Cieszynie, natomiast osiem kilogramów masła przekazanego przez firmę Sobik wzmocni siły mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki " Ostoja Pokoju " z Bytomia. Kierując ciepłe słowa do seniorów Starosta Cieszyński Czesław Gluza wyraził nadzieję, że podobne spotkania będą organizowane co roku. Mówimy o tym coraz częściej z prostej przyczyny ten proces będzie dotyczył najprawdopodobniej nas wszystkich za lat kilka czy kilkanaście. Mówimy też o tym coraz częściej bo w ciągu ostatnich lat zmieniło się spojrzenie na ludzi starszych, którzy jesień swojego życia spędzają aktywnie, odkrywając zainteresowania na które podczas pracy zawodowej nie mieli czasu. Właśnie takie imprezy jak ta, która odbywa się w Ustroniu pokazuje, że u schyłku życia nie trzeba rezygnować z marzeń i planów. Pozwala też zwrócić uwagę na wkład wnoszony przez osoby dojrzałe w kształt i sposób życia społeczeństw lokalnych. Dzięki postępowi w nauce, w tym w medycynie i propagowaniu zdrowego stylu życia, we wszystkich niemal państwach wydłuża się statystyczna długość życia. Dzień Osób Starszych jest okazją do zerwania ze stereotypem zrównującym wiek dojrzały z niedołężnością, niesamodzielnością czy zdziecinnieniem, wreszcie do podjęcia dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych. O tym trzeba mówić ponieważ jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i osoby starsze stanowią coraz liczniejszą i coraz bardziej liczącą się grupę w rozwiniętych społeczeństwach - podkreślił Starosta. Podczas imprezy uczestnicy zabawy mogli nabyć również wyroby artystyczne przygotowane przez podopiecznych DPS-ów, a o dobry nastrój zadbały: Zespół "Jawor " z Jaworzynki, Zespół Śpiewaczy "Beskuryje" z Cisownicy oraz Estrada Regionalna "Równica".

Wyszukiwarka