Aktualności
Data dodania: 31 marca 2010
Autor: rafal

Nikiszowiec Pomnikiem Historii


Jedno z unikatowych w skali Europy założeń architektonicznych, obiekt na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - katowicki Nikiszowiec zostanie wkrótce wpisany na prestiżową listę Pomników Historii. Rada Ochrony Zabytków wyraziła zgodę aby Nikiszowiec został Pomnikiem Historii. Dokument czeka na podpis głowy państwa i rządu: Prezydenta i Premiera RP.Miejsce, które staje się Pomnikiem Historii, zyskuje oprócz prestiżu pierwszeństwo w kolejce do pieniędzy z budżetu Ministerstwa Kultury. Jest to również bezpłatna reklama przyciągająca turystów z całego świata.

W Polsce status Pomnika Historii ma tylko 30 obiektów, a w województwie śląskim na tej liście widnieją tylko Klasztor O.O. Paulinów na Jasnej Górze oraz Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.


Więcej informacji na: www.katowice.gazeta.pl/katowice


Wyszukiwarka