Aktualności
Data dodania: 3 marca 2014
Autor: Monika

Jadymy do Biylska-Biołej!, czyli mini przewodnik po Bielsku-Białej w gwarze śląskiej


Biylsko-Bioło, miasto, kiere leży pod samymi górami, Beskdym – Ślonskim i Małym je  jednym z nojpiykniyjszych miyjsc Województwa Ślonskigo. Kożdy, wto do nos zawito, bydzie móg łoboczyć niy ino piykne chałpy ale i tyż przefajne łobrozki natury i wybrać się na roztomajte fajrowani – tak zaczyna się najnowszy mini przewodnik Bielska-Białej wydany przez Wydział Promocji Miasta.

Wydana w gwarze śląskiej publikacja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie Bielskiem-Białą mieszkańców naszego województwa. Mamy również nadzieję, że zaciekawi ona  media ogólnopolskie, które poinformują o tym wydarzeniu na swoich łamach i dzięki temu będzie się mówiło o Bielsku-Białej zachęcając do jego odwiedzenia nie tylko Ślązaków.
Jest to jak na razie jedyna publikacja o mieście w gwarze śląskiej i zawiera opis najciekawszych atrakcji Bielska-Białej. Adresowana jest zarówno do dorosłych jak i do dzieci,  tak zapraszając do odwiedzenia miasta: Kiej się szpacyruje gryfnymi ulicami miasta, mogymy się przenieść do lot za bajtla. Idzie tam trefić Bolka i Lolka i tyż Reksia. Jejich rzeźby stojom przi jednym z kaufhauzów w cyntrum miasta.

Kto chce odpocząć od miejskiego gwaru, tego zapraszomy na szpacyr na Szyndzielnia i Dymbowiec. Na som wierch Szyndzielni, z kierego widać cołki miasto i Beskidy, idzie się wybrać piechty abo nowoczesnom kolejkom gondolowom. Festelnie Wos zapraszomy!
Mini przewodnik „Jadymy do Biylska-Biołej” będzie prezentowany na katowickich i zabrzańskich targach turystycznych oraz w punkcie informacji turystycznej  w Bielsku-Białej.
W Biylsku-Biołej niy bydzie się Wom mierzło. Kożdy znajdzie w naszym mieście dlo siebie jakiś śpas. Ogromnie Wos zapraszomy do Biylska-Biołej!


Wyszukiwarka