Event description
Event date: 25 September 2010
rafal

II Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Beskidów w Narciarstwie Zjazdowym na Trawie (Grasski)


Wyciąg narciarski 'Groniczek' (Brenna Hołcyna)
Regulamin:

1. ORGANIZATORZY
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (OPKiS)
Stowarzyszenie Beskidzka Organizacja Turystyczna w Brennej (BOT)
Centrum Aktywnego Wypoczynku – Szkoła Narciarska BRENNA-SKI.PL (obsługa techniczna)
Dyrektor zawodów – Tomasz Lorek
Sędzia zawodów – Katarzyna Macura

2. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest popularyzacja narciarstwa na trawie jako formy aktywnego wypoczynku latem. Promocja Gminy Brenna jako dogodnego miejsca do uprawiania tej dyscypliny sportu.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się 25 września 2010 (sobota) w Brennej Hołcyna - wyciąg Groniczek
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11:00.

4. UCZESTNICTWO
Zawody mają formułę otwartą – do udziału zapraszamy wszystkich sympatyków narciarstwa na trawie – zawodowców i amatorów – również tych, dla których będzie to pierwszy kontakt z tego rodzaju zawodami.
W zawodach mogą brać udział osoby zrzeszone w klubach i niezrzeszone, spełniające następujące kryteria:
4.1. Terminowe zgłoszenie udziału i wpłata opłaty startowej,
4.2. Posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia,
4.3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

5. KLASYFIKACJA
Prowadzone są dwie klasyfikacje w grupach wiekowych:
5.1. Kobiety
5.2. Mężczyźni

6. PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE
Podział obowiązuje w klasyfikacji kobiet i mężczyzn:
6.1. JUNIORKI / JUNIORZY – wiek do 18 lat włącznie,
6.2. SENIORKI / SENIORZY – wiek powyżej 18 lat.

7. Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek grupy wiekowej będzie mniejsza niż 3 zawodników, podział na grupy wiekowe nie będzie obowiązywał.

8. BIURO ZAWODÓW
Do dnia zawodów znajduje się w siedzibie BOT w Brennej, ul. Wyzwolenia 71
tel./fax (33) 853-60-00, (0) 889-103-188
e-mail: biuro@bot5.pl
W dniu zawodów – na stoku Starego Gronia.

9. ZGŁOSZENIA WRAZ Z OPŁATĄ STARTOWĄ
Zgłoszenia przez kluby, stowarzyszenia i osoby indywidualne, zawierające imię i nazwisko, adres i datę urodzenia uczestnika, przyjmowane będą do dnia poprzedzającego dzień zawodów faxem lub e-mailem, a w dniu zawodów do godz. 10:00 osobiście w Biurze Zawodów.
Opłatę startową w wysokości 20,-zł należy wpłacić na rachunek bankowy
BOT nr 30 8126 1020 0042 2495 2000 0010
(Bank Spółdzielczy w Skoczowie, O/Brenna)
lub gotówką w Biurze Zawodów.
Zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu zawodów o godz. 10:00.

10. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym ze zmianami wynikającymi z niniejszego regulaminu oraz specyfiki konkurencji.
Odbędą się dwa przejazdy slalomu giganta.

11. USTALENIE WYNIKÓW
We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność według rzeczywistego czasu przejazdu.
W klasyfikacji uwzględniony zostanie jeden – lepszy czas przejazdu.

12. KOLEJNOŚĆ STARTU
Klasyfikacja kobiet:
12.1 JUNIORKI,
12.2. SENIORKI
Klasyfikacja mężczyzn:
12.3. JUNIORZY,
12.4. SENIORZY
Drugi przejazd odbędzie się bezpośrednio po pierwszym przejeździe wszystkich zawodników.

13. PROGRAM ZAWODÓW
godz. 10:00 - losowanie numerów startowych
godz. 10:15 - oglądanie trasy
godz. 11:00 - rozpoczęcie zawodów
godz. 15:00 - Zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

14. INTERPRETACJA REGULAMINU
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia zawodów do jednego przejazdu.

15. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Wszyscy uczestnicy winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. NAGRODY I DYPLOMY
Organizatorzy zapewniają medale/puchary i dyplomy dla uczestników zajmujących miejsca od 1 do 3 w każdej grupie wiekowej, oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdej z grup.


Date
25.09.2010
Event kind
Sport
Address

43-438 Brenna
Contact
tel. (33) 853-65-50
www: www.brenna.org.pl
Znajdź wydarzenie
Calendar of events