Event description
Event date: 24 April 2019
RCIT Katowice

„Prędzej woda w Odrze zginie, niż nas wróg zabije”


Dyskusja wokół górnośląskich emocji 1919 roku.

Strona polska i niemiecka usiłowały przeforsować korzystne dla siebie decyzje konferencji pokojowej po zakończeniu I wojny światowej. Jednocześnie tworzyły się i aktywizowały różne grupy zbrojne. Efektem tego był spontaniczny „wybuch” I powstania śląskiego. Celem wydarzenia będzie próba dyskusji nad emocjami – badania takie są ostatnio podejmowane w historiografii. Gorąca atmosfera tego czasu na Górnym Śląsku miała również skutki dla codziennego życia jego mieszkańców. Wydarzenie ma z jednej strony podsumować wiedzę historyków na temat tego czasu, ale też pokazać, że warto brać przykład z historii, także dla rozwiązywania czy tłumaczenia współczesności. Uczestnicy panelu chcą spróbować wskazać podobieństwa i różnice tej sytuacji między Górnym Śląskiem a odradzającą się Polską czy Niemcami po I wojnie światowej.

Cytat użyty w tytule pochodzi z tekstu B. Koraszewskiego „Piosnka Ślązaków”. 

Prowadzenie:

dr Dawid Keller (Muzeum Śląskie)

Uczestnicy:

dr hab. Maciej Górny (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)

dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski)

dr Paweł Parys (Muzeum Śląskie)

 

Włączając się w ogólnopolskie obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Muzeum Śląskie podejmuje szereg inicjatyw mających na celu świętowanie tej rocznicy. W latach 2019–2021 w sposób pogłębiony będzie analizować wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku 100 lat temu. Cykl paneli dyskusyjnych i wykładów porusza tematy w nowy sposób lub podejmuje zagadnienia nieco zapomniane.

wstęp: 1 zł - bilety dostępne przed wydarzeniem 

 

 

Wydarzenie odbędzie się 24 kwietnia, o godzinie 18.00, Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

Serdecznie zapraszamy!


Date
24.04.2019 18:00
- 24.04.2019 20:00
Location
in the city/town centre
Event kind
Sport / Tourist / Plein Air / Other / Warsztaty / Kulinarne / Wykłady i prelekcje
Tourist region
Silesia
Address

Katowice
Contact
tel. 32 213 08 70
e-mail: e: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
www: https://muzeumslaskie.pl
Znajdź wydarzenie
Calendar of events