Event description
Event date: 29 April 2019

Jacek Kamiński: Rybnik - Urbanistyka XX w.


Kolejne spotkanie poświęcone niezwykłym historiom związanym z planami urbanistycznymi Rybnika.

Minęły dwie dekady od sporządzenia pierwszego, w niewielkiej części zrealizowanego planu urbanistycznego z 1904 roku. Kolejny, pięknie wyrysowany w 1913 roku, nie zmaterializował się w przestrzeni miasta. Wielka Wojna, pauperyzacja społeczeństwa, powstania, plebiscyt, niepewna przyszłość i wcielenie do odrodzonej Polski otwarły nowy rozdział historii miasta.

Co wówczas urbaniści zaproponowali dla kresowego miasta? Co zostało zrealizowane, a czemu przeszkodził Hitler i jakie było jego spojrzenie na nowoczesna sztukę, w tym urbanistykę? Na pytania te spróbuje odpowiedzieć Jacek Kamiński.


Date
29.04.2019 17:00
- 29.04.2019 19:00
Location
in the city/town centre
Event kind
Other
Tourist region
Silesia
Address
street Jana III Sobieskiego 20
44-200 Rybnik
Contact
tel. +48324392200
e-mail: halorybnik@gmail.com
Znajdź wydarzenie
Calendar of events