Event description
Event date: 28 April 2019
Cieszyn

11. Cieszyński Fortuna Bieg


ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMIN:
28 kwietnia 2019 roku godz. 12:00.

III. TRASA:
Pętle (ok. 5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na dystansie 10 km (atest PZLA).
Obowiązuje limit czasu – 75 min.

IV. UCZESTNICTWO:
W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniach 27 – 28.04.2019 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Ustalony został limit 1400 uczestników.

 

 


Date
28.04.2019 12:00
- 28.04.2019 16:00
Location
in the city/town centre
Event kind
Sport / Plein Air
Tourist region
Cieszyn Silesia
Address
street Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn
Contact
tel. + 48 502 586 777
e-mail: sport@um.cieszyn.pl
www: fortuna.bieguliczny.pl
Znajdź wydarzenie
Calendar of events