News
Update date: 23 October 2017
Author: Cieszyn

Międzynarodowy Tydzień MediacjiW dniu 19.10.2017 r. w Zakładzie Karnym w Cieszynie z inicjatywy funkcjonariuszy działu penitencjarnego zorganizowano spotkanie zawodowego mediatora ze skazanymi. Spotkanie miało charakter informacyjny i poznawczy. Zostało omówione między innymi szerokie spektrum zalet mediacji karnych i cywilnych. Osadzeni mogli również zwrócić się do mediatora o indywidualną poradę.

Instytucja mediacji jako narzędzie sprawiedliwości naprawczej jest coraz częściej stosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne Zakład Karny w Cieszynie organizuje działania edukacyjne oraz informacyjne z zakresu mediacji starając się ułatwić realizację takiej możliwości zainteresowanym osadzonym oraz poszerzyć ich wiedzę dotyczącą zasad mediacji sądowej.

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl


Search