News
Update date: 8 September 2017
Author: zgj

Wystawa Amonitów Piwnice Klasztorne w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Żarkach-Leśniowie


Wystawa Amonitów Piwnice Klasztorne w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Żarkach-Leśniowie

Wystawa Skamieniałości Jurajskich i Minerałów znajduję się w klasztornych piwnicach Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie - dzielnicy Żarek. Ekspozycja usytuowana w zabytkowej piwnicy z ciekawymi zachowanymi sklepieniami sufitowymi.


Search