News
Update date: 10 June 2017
Author: Cieszyn

Profilaktyczny spektakl teatralny za murami więzieniaW dniu 07.06.2017 r. w Zakładzie Karnym w Cieszynie na zaproszenie wychowawców działu penitencjarnego odbył się spektakl Teatru Kurtyna „Spacer po linie”.

Spektakl zorganizowano w ramach prowadzonych przez wychowawców i psychologów oddziaływań i programów resocjalizacyjnych takich jak: „Drogowskaz”, „Właściwy kierunek” i „Stop przemocy – Druga szansa”. Wymienione programy są skierowane dla osób mających problemy z uzależnieniami oraz agresją i przemocą. Mają one na celu przeciwdziałanie rozpoznanym deficytom w zakresie problemu alkoholowego i narkotykowego oraz stosowania przemocy w rodzinie przez osadzonych.

Spektakl profilaktyczny Teatru Kurtyna z Krakowa doskonale wpisuje się w zakres prowadzonych w zakładzie karnym oddziaływań. Pozwala poszerzyć możliwości pracy z osadzonymi. Elementami edukacyjnymi sztuki było m.in. zarządzanie emocjami, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Teatr Kurtyna z siedzibą w Krakowie jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce i działa nieprzerwanie od momentu powstania czyli od 2000 r. Działalność Teatru skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralnych oraz teatralno - profilaktycznych, organizowanych na terenie całej Polski.

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl


Search