News
Update date: 3 June 2017
Author: Cieszyn

Czym jest dla nas pogranicze?Znaczna większość osób uważa pogranicze za obszar posiadający korzystne warunki dla prowadzenia współpracy transgranicznej. To najnowsze wyniki badań przeprowadzone przez specjalistów z naszego Euroregionu, które zostały przedstawione na ostatniej konferencji, 31 maja br. Jednak ilu z nas jest świadomych tego, w którym Euroregionie mieszka?

Euroregion Śląsk Cieszyński wskazało prawie 70% ankietowanych po polskiej stronie Olzy, a niemal 64% po czeskiej. Schody zaczynają się przy identyfikacji logo, które nie jest powszechnie znane odbiorcom. Nie pomaga w tym nawet element jakim jest Wieża Piastowska. Skąd wiemy o Euroregionie? Większość informacji otrzymujemy z telewizji regionalnej oraz z radia, trochę mniej z właśnych żródeł, a najmniej z gazet. Jednak to wciąż za mało. Nawet połowa z ankietowanych nie słyszała nigdy o Funduszu Mikroprojektów.

Czym jest zatem Euroregion Śląsk Cieszyński? To regionalne Stowarzyszenie Współpracy Terytorialnej Śląska Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" jako partnerzy pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński. Działania prowadzą już od ponad 18 lat na rzecz wspierania szeroko rozumianej integracji na poziomie lokalno - polsko - czeskim. Efekty działań nie są zauważalne tylko w samym Euroregionie, ale również poza jego granicami. Jednak pomimo prowadzonych działań świadomość mieszkańców na temat tych aktywności jest nadal niewystarczająca. Dlatego na konferencji zostały poruszone tamaty ewentualnej współpracy z mediami samorządowymi oraz utworzenie grupy na facebooku. Jednym z rozwiązań jest również wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działań PR.

Informacja ze strony www.gazetacodzienna.pl


Search