News
Update date: 3 June 2017
Author: CIT PORAJ

Spotkanie "Działaj Lokalnie" w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju


W piątek 5 maja w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju odbyło się spotkanie dotyczące lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie”. Lokalny konkurs grantowy „Działaj lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego program jest realizowany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy wszystkich gmin powiatów, które przystąpiły do programu, w tym oczywiście z Gminy Poraj.
Tegoroczna edycja konkursu „Działaj lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia, a także prowadzą do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Podczas piątkowego spotkania w Centrum Informacji Turystycznej w Poraju wszyscy zainteresowani mogli uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące składania wniosków oraz poznać zasady obowiązujące w konkursie. Dowiedzieli się, jak zaplanować projekt, jak sporządzić kosztorys, przygotować część opisową, a także jakich błędów unikać i na jakie sprawy zwrócić szczególną uwagę. Krok po kroku nauczyli się, jak prawidłowo wypełnić wniosek grantowy za pomocą internetowego generatora.
Potencjalni wnioskodawcy obecni na spotkaniu mogli na gorąco sprawdzić swoje pomysły i przekuć je na prawidłowy projekt. Pomoc doradcy okazała się bardzo pomocna, a uczestnicy spotkania zarażeni społeczną energią wyrazili chęć zaangażowania lokalnej społeczności i stworzenia ciekawych inicjatyw.


Search