News
Update date: 12 May 2017
Author: Cieszyn

Cieszyn: Ruszają przygotowania do stulecia Odzyskania Niepodległości


.

Przypadający w przyszłym roku okrągły jubileusz wskrzeszenia Państwa Polskiego a także powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego miałyby być pretekstem, aby uroczystości w Cieszynie miały charakter ogólnowojewódzki, a wręcz by stały się istotną częścią ogólnopolskich obchodów Święta Niepodległości. I choć nikt o tym głośno nie mówi, to z biura jednego z posłów pojawiły się na początku miesiąca spekulacje o ewentualnym udziale w nich Prezydenta RP.

Natomiast na dzień bieżący idea jest taka, aby od listopada 2017 do stycznia 2019 co miesiąc wspólnie świętować Niepodległość w poszczególnych gminach powiatu. Z kolei centralne uroczystości odbyłyby się w weekend 19-21 października 2018. – Zorganizowany byłby wiec z piknikiem patriotycznym, na którym zebraliby się mieszkańcy całego Śląska Cieszyńskiego od Czechowic po Jabłonków – powiedział portalowi OX.PL burmistrz Ryszard Macura. Miałoby to być nawiązanie do sławetnej manifestacji Polaków z niepodzielonego jeszcze granicą Śląska na cieszyńskim Rynku 27 października 1918 r. Byłby koncert reprezentacyjnej orkiestry wojskowej, wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, ale pojawiłyby się również stoiska z rękodziełem i miejscowymi potrawami. Ukazałaby się też okolicznościowa jednodniówka. Ponadto planowane są wystawy zarówno plenerowe, jak i w placówkach muzealnych, a także międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Śląskowi Cieszyńskiemu w kontekście Odzyskania Niepodległości, a przede wszystkim zwracająca uwagę na konsekwencje, jakie przyniósł rok 1918 dla regionu.

Prócz nacisku na historię – co nie jest specjalnym zaskoczeniem zważywszy na wykształcenie burmistrza, jak również udziału w komitecie przedstawicieli Książnicy Cieszyńskiej, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Śląska Cieszyńskiego czy Stowarzyszenia „Wszechnica” – miałyby się też odbyć wydarzenia sportowe oraz specjalne imprezy dla dzieci i młodzieży. Na tę ostatnią grupę odbiorców zwracała uwagą dyrektor Biblioteki Miejskiej Izabela Kula w rozmowie z OX.PL. Podkreślała ona również, że ważne jest zaproponowanie czegoś dla szerszej publiczności, a wręcz by w tych dniach Cieszyn rzeczywiście stał się ważnym miejscem w regionie, do którego ściągają ludzie, a tu pomogłaby na przykład gwiazda wielkiego formatu, a konkretnie – co zasugerowała Kula – występ popularnej od lat w Polsce szwedzkiej kapeli hardrockowej „Sabaton”, w której repertuarze są m.in. piosenki o bitwie pod Wizną czy o Powstaniu Warszawskim.

– W pierwszej połowie czerwca zdecydowanie więcej będziemy mogli powiedzieć o naszych działaniach – powiedział Macura i dodł, że już w tej chwili jest bardzo dużo pomysłów związanych z obchodami i z niektórych będzie trzeba zrezygnować, choć i on, i specjalny zespół, na którego czele stoi naczelnik wydziału kultury Piotr Gruchel, jest otwarty na każdą inicjatywę obywatelską, by jak najgodniej i w jak najbardziej atrakcyjnej formie uczcić stulecie Niepodległości i stulecie powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

Szczególnie cieszy wyciągnięcie ręki do Polaków na Zaolziu i zaproszenie ich do wspólnych uroczystości, co mogłoby być symbolicznym spoiwem coraz bardziej oddalających się od siebie społeczności z dwóch brzegów Olzy. Dobrze by też było, aby akademicki akcent historyczny został właściwie zrównoważony przez działania ukazujące współczesność i element budujący poczucie wspólnoty, do czego czasem trzeba imprez o charakterze wręcz ludycznym, bo choć nie wolno zapominać, że radość z odzyskania niepodległości w 1918 była wielka – o czym można dowiedzieć się na konferencjach naukowych – to trzeba też pamiętać, że największą radością jest życie w wolnym i niepodległym kraju, co dzięki ofiarnym niekiedy staraniom przodków, stało się teraz naszym udziałem.

Informacja ze strony www.ox.pl


Search