News
Update date: 12 December 2016
Author: Olsztyn Jurajski

Wieczór wspomnień w Olsztynie


Spotkanie z autorem Kazimierzem Tomzą zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną dnia 9 grudnia 2016 roku. Uświetniła je grą na pianinie i śpiewem Jolanta Muratów. Pieśni „Człowieczy los”, „Ułan i dziewczyna”, „Biały krzyż”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” świetnie komponowały się z opowieściami o siewie żyta, młóceniu zboża, uprawie ziemniaków czy hodowli owiec.

Spotkaniu towarzyszyła wzruszająca atmosfera, owacje na stojąco licznie zgromadzonej publiczności dla Autora i odśpiewane mu 100 lat.

A co zostało spisane można przeczytać. Książki zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej i Bibliotek szkolnych z terenu gminy Olsztyn. Są też w posiadaniu osób, do których los uśmiechną się na spotkaniu poprzez losowanie.

Spotkania w ramach działalności Punktu Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 18:00. Rozmawiamy o historii gminy, czasach, które już za nami, oglądamy stare zdjęcia, gromadzimy materiał zdjęciowy na wydanie albumu. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

M. Matysek
Foto W. Mścichowski


Search