News
Update date: 4 December 2016

XVI Gwiazdka Serc


Raciborska Izba Gospodarcza zaprasza na XVI edycję Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc. Impreza odbędzie się 9 grudnia o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina. Podczas tegorocznej edycji artyści przeniosą widownię w czasy swojego dzieciństwa, gdy z rówieśnikami bawili się na swoich osiedlowych podwórkach. W rolach głównych zobaczymy m.in. lokalnych samorządowców, przedsiębiorców, urzędników czy nauczycieli.

Znane raciborskie osobistości zaprezentują swoje aktorskie, wokalne, taneczne, kabaretowe oraz recytatorskie talenty. Tegoroczną Gwiazdkę Serc poprowadzą: Marek Kurpis i Mariusz Kaleta. Na scenie zobaczymy, m.in.: Marzenę Korzonek, Zbigniewa Forysia oraz Zespół PULS z Opawy.

Koncert Gwiazdka Serc ma wymiar charytatywny ukierunkowany na pomoc osobom potrzebującym. Dochód uzyskany ze sprzedaży biletów- cegiełek trafi do potrzebujących, a wszystkie występujące w nim osoby robią to na zasadzie wolontariatu. Warto podkreślić, że środki finansowe, jakie udało się zebrać, tylko podczas ubiegłorocznej edycji koncertu, to kwota blisko 31 tys. zł. Przekazano je m.in.: na ciepłe posiłki dla najuboższych dzieci z raciborskich Szkół Podstawowych nr 1, 13, 15 i 18. Wsparcie otrzymał także Zespół Szkół Specjalnych na posiłki dla podopiecznych, organizację obozu sportowego – kondycyjnego oraz zabiegi rehabilitacyjne. Z pomocy skorzystało także Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia ,,SPEKTRUM”. Z zebranych środków udało się wyposażyć salę do terapii i zabawy dla dzieci z autyzmem. Ufundowano również stypendia za dobre wyniki w nauce, które otrzymali uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu powiatu raciborskiego i objęte patronatem starosty raciborskiego.

Bilety - cegiełki już do nabycia!
Ich ceny to: 60,00 zł, 50,00 zł, 40,00 zł, 30,00 zł oraz 20,00 zł

Sprzedaż biletów odbywa się w:
- biurze RIG, ul. Stefana Batorego 7 (I p.) naprzeciw Urzędu Miasta Racibórz
- Raciborskim Centrum Kultury, ul. Chopina 21
- Cechu Rzemiosł Różnych, ul. Kilińskiego, obok SM Nowoczesnej.


Search