News

Update date: 16 November 2016
Author: Cieszyn
Genius loci - Cieszyn jako punkt odniesienia w życiu i działalności Romana Dyboskiego

W piątek 18 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wykład dr. hab. Tomasza Pudłockiego (UJ) "Genius loci – Cieszyn jako punkt odniesienia w życiu i działalności Romana Dyboskiego (1883–1945)"

Wykład będzie poświęcony postaci zapomnianego uczonego o cieszyńskim rodowodzie, anglisty i amerykanisty Romana Dyboskiego (1883-1945).

Dalsze informacje dostępne pod adresem: http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,244/


Search