News
Update date: 6 October 2016

V edycja biegu „Eko-Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej”


Wielkimi krokami zbliża się piąta edycja biegu „Eko-Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej”. W tym roku w jego organizację włączyła się firma Eko-Okna. Spółka została sponsorem tytularnym biegu.

– Z uwagi na sąsiedztwo trasy decyzja o współorganizacji biegu była naturalną koleją rzeczy. Tym bardziej, że w ostatnim czasie coraz więcej naszych pracowników wykazuje zainteresowanie tą formą aktywności – mówi Prezes Zarządu Eko-Okna S.A. Mateusz Kłosek. Ostatnio w firmie zawiązała się nieformalna grupa biegaczy, którzy pod nazwą „Eko-Okna Runners” będą reprezentować firmę podczas wszelkiego typu imprez biegowych. Grupa swój debiut ma już za sobą. Kilkoro jej członków zaliczyło udany start podczas PKO Silesia Maratonu.

– Właśnie z myślą o pracownikach Eko-Okien w tym roku zdecydowaliśmy się na małą zmianę w regulaminie i utworzenie dla nich odrębnej kategorii – tłumaczy Robert Antczak, organizator biegu. Pracownicy firmy, poza klasyfikacją generalną, będą uczestniczyć również w „Mistrzostwach Pracowników Eko-Okien”.

Zapisy do V „Eko-Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej” właśnie ruszyły. Bieg odbędzie się w sobotę, 14 stycznia o godz. 12.00. Lokalizacja bazy oraz trasa nie ulegają zmianie. - Podobnie jak w latach poprzednich, biegacze wyruszą z placu przy szkole podstawowej w Pietrowicach Wielkich – dodaje Robert Antczak. Trasa biegu, która liczy 10 km, jest bardzo wymagająca. Wiodła będzie po drogach utwardzonych, pagórkach oraz leśnych ścieżkach.

Ze względu na porę roku, w czasie której organizowany jest bieg oraz ograniczenia związane z dostępem do większej bazy, wprowadzono limit uczestników. Udział w biegu może wziąć maksymalnie 250 osób. Dodatkowo przewidziano 50 miejsc dla organizatora biegu.

REGULAMIN V Eko-Okna Cross po Ziemi Pietrowickiej 14 stycznia 2017 r. – Pietrowice Wielkie

1. Organizator:
UKS „ Start” Pietrowice Wielkie
Gmina Pietrowice Wielkie
Eko-Okna

2. Cel imprezy: popularyzacja biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej, promocja uroków Ziemi Pietrowickiej, mistrzostwa pracowników Eko-Okien w biegu na 10 km.

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 14 stycznia 2017 r. (sobota) o godz. 12:00 w Pietrowicach Wielkich k/Raciborza ( ZS Pietrowice Wielkie ul. M. Konopnickiej 28)

4. Dystans i trasa:
10 km – 1 pętla (asfalt, pozostała część drogi utwardzone, ścieżki leśne, trasa pagórkowata, start i meta w jednym miejscu przy biurze zawodów.)

5. Program:
• godz. 9.00 – 11:30 zbiórka uczestników, potwierdzanie zgłoszeń internetowych, wydawanie numerów startowych – Biuro Zawodów znajduje się w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich;
• godz. 12.00 – 13.30 rozgrywanie biegu;
• godz. 14.00 dekoracja, losowanie nagród (w zależności od pozyskanych sponsorów), zakończenie imprezy.

6. Klasyfikacje: OPEN Kobiet i Mężczyzn Klasyfikacja pracowników Eko-Okien kobiet i mężczyzn Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:
- M – 20/ 16 -29 lat/ K – 20 / 16 – 29 lat/
- M – 30/ 30 –39 lat/ K – 30 / 30 – 39 lat/
- M – 40/ 40 – 49 lat/ K – 40/ 40 – 49 lat/
- M – 50/ 50 – 59 lat/ K – 50/ 50 – 59 lat
- M – 60/ 60 lat i więcej K – 60/ 60 lat i więcej

7. Nagrody:
a) w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – za miejsca od I – III – puchary i nagrody rzeczowe;
b) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – za miejsca od I – III – puchary i nagrody rzeczowe.
c) najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu – nagroda rzeczowa.
d) pracownicy Eko-Okien – za miejsca od I – III wśród K i M – puchary.
e) mieszkaniec Gminy Pietrowice Wielkie miejsca od I -III wśród K i M – nagroda rzeczowa.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Po dekoracji losowanie nagród rzeczowych dla zawodników, którzy ukończyli Bieg. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

8. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia do biegu są przyjmowane do 09.01.2016 r. Zapisy dostępne są na stronie internetowej:
Link: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1445
Zawodnicy, którzy zgłoszą się przez internet i dokonają wpłaty do dnia 09.01.2017r., na n/w konto - opłata startowego wynosi 30 zł - otrzymają numery startowe z Nazwiskiem i Imieniem. Wpłata po tym terminie i w dniu startu wynosi 40 zł - w Biurze Zawodów ( jak będą wolne miejsca). Mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie, pracownicy Eko-Okien opłata 20zł , uczniowie do 18 roku życia z terenu Gminy start bezpłatny. Zawodnicy z Czech opłata 30zł - w Biurze Zawodów.

Numer konta do wnoszenia opłaty startowej:
BS Pietrowice Wielkie
65 8475 1045 2005 3500 4844 0002
WAŻNE: w pozycji tytułem należy wpisać: Cross – imię i nazwisko uczestnika.
Adres UKS START Pietrowice Wielkie ul. M. Konopnickiej 28

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 14.01.2017 r. ukończyła 18 lat życia. Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem do udziału w tym Biegu na własną odpowiedzialność. Osoby od 16 do nieukończonych 18 lat muszą ponadto mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu.
Limit uczestników „V Eko-Okna Crossie po Ziemi Pietrowickiej” wynosi 250 osób – OPŁACONYCH oraz 50 miejsc dla organizatora biegu. Po wyczerpaniu limitu lista startowa zostaje zamknięta.

W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników biegu poprzez zapisy internetowe – będzie istniała możliwość zapisów na miejscu. Świadczenia dla każdego uczestnika: pamiątkowy medal, pakiet startowy ( koszulka techniczna), poczęstunek po biegu, pomiar czasu.

Wszyscy zawodnicy startujący w „V Eko-Okna CROSSIE PO ZIEMI PIETROWICKIEJ”, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy, legitymację szkolną) celem kontroli daty urodzenia.

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA. Weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów w dniu 14.01.2017 r. w godz. 9.00 – 11.30. Prosimy o wcześniejsze zaplanowanie przyjazdu, ponieważ po godz. 11.30 biuro nie będzie już przyjmować uczestników.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. PRZEPISY KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu.
Talon na posiłek - dla wszystkich startujących w Biegu.
Tel. kontaktowy Robert Antczak 501 258 350
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Komitet Organizacyjny


Search