News

Update date: 17 September 2016
Kulinarny powrót do tradycji

Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach realizuje projekt "Kulinarny powrót do tradycji".

MOK Krzanowice pozyskał na ten cel blisko 9 tys. EURO z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Eurorgionie Silesia PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020.

W ramach projektu „Kulinarny powrót do tradycji”, który będzie trwać od września do końca listopada 2016r., zamierzamy zrealizować następujące działania:

1. Warsztaty kulinarne. Zaproszony z CZ restaurator będzie uczyć Polaków przygotowania jednego tradycyjnego dania czeskiego, natomiast w czasie drugiej części warsztatów restaurator z PL będzie uczyć przygotowania jednej tradycyjnej potrawy kuchni polskiej uczestników z CZ. Uczestnicy będą podzieleni na 8 grup. W tym działaniu weźmie udział 15 uczestników z CZ oraz 25 uczestników z PL. Wszyscy uczestnicy będą przygotowywać potrawy samodzielnie.

2. Warsztaty z tradycyjnego przetwarzania i przechowywania żywności. Warsztaty mają na celu przypomnienie uczestnikom o tradycyjnych sposobach przechowywania i przetwarzania żywności. Zaproszony gość z CZ przedstawi i pokaże uczestnikom z Polski jeden tradycyjny sposób przechowywania/przetwarzania żywności a następnie zaproszony gość z PL zaprezentuje CZ jeden tradycyjnych polski sposób. Wszyscy uczestnicy będą przygotowywać potrawy samodzielnie. W działaniu weźmie udział 15 CZ oraz 25 PL.

3. Prezentacja lokalnych produktów regionalnych. Wystawcy z PL i z CZ spotkają się na wspólnej prezentacji produktów a uczestnicy i goście biorący udział będą mieli okazję degustować lokalne produkty. Prezentację poprzedzi wykład na temat tradycyjnych produktów regionalnych. Przewiduje się zaproszenie producentów produktów lokalnych 10CZ, 7PL.

4. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt gastronomiczny: patelnie, garnki, noże, rondle, płyty grzewcze, itp.

5. Działanie Promocja Projektu- Stworzenie strony internetowej oraz profilu facebookowego; dotyczące tradycyjnej polskiej i czeskiej kuchni tradycyjnej, dwujęzyczne, znajdą się tam PL-CZ przepisy a także promocja projektu na lokalnym portalu internetowym.

6. O wszystkich działaniach będziemy na bieżąco informować, Będziemy podawać terminy i miejsca realizacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE


Search