News
Update date: 13 June 2016
Author: Cieszyn

Wacław Grodecki - Cieszyniak, twórca pierwszej mapy Polski


Dyskusyjny Klub Propozycji "Podgórze" oraz Koło nr 2 "Mały Jaworowy" MZC zapraszają na prelekcję "Wacław Grodecki - Cieszyniak, twórca pierwszej mapy Polski" - multimedialna prelekcja mgr. inż. Józefa Króla w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze” do Sali Widowiskowo-Konferencyjnej Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Kossak-Szatkowskiej 6.


Search