News

Update date: 20 May 2016
Wykład „Społeczno- kulturowe skutki deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”

Spotkanie z pracownikami Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku z Radzionkowa.

Tematami prelekcji będą „Społeczno- kulturowe skutki deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” oraz „Kresowe dziedzictwo Górnego Śląska”.

ZAPRASZAMY!!!


Search