News
Update date: 18 April 2016

„Mój dom” - spotkanie rodzin zastępczych na Zamku Piastowskim


W środę 20 kwietnia zapraszamy do sali konferencyjnej na Zamek Piastowski w Raciborzu. Odbędzie się tu konferencja „Mój dom”, którą organizują Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Raciborski Ryszard Winiarski. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy do zapoznania się z programem!

PLAN KONFERENCJI

10.00 - 10.20 Powitanie wszystkich gości przez Prezesa Stowarzyszenia Irmę Kruppa oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Pana Henryka Hildebranda. Występ dzieci ze Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” wprowadzający w temat konferencji;

10.20 - 10.30 Otwarcie konferencji – Starosta Raciborski;

10.30 - 11.20 Klimat społeczny instytucji wychowawczych w Polsce - prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych;

11.20 - 12.00 Klimat społeczny rodzinnych domów dziecka - prezentacja wyników badań - prof. nadzw. dr hab. Beata Maria Nowak – wykładowca Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych;

12.00 - 12.25 Przerwa – poczęstunek;

12.25 - 12.45 „Szyjemy rodzinę” mgr psycholog, mgr pedagog Danuta Hryniewicz;

12.45 - 13.00 „Moje życie w rodzinie zastępczej” Anna Borowska;

13.00 Podsumowanie konferencji przez wicestarostę raciborskiego Marka Kurpisa, podziękowanie i zakończenie konferencji przez Prezesa Stowarzyszenia Irmę Kruppa.


Search